Individuell pensjonssparing - IPS - Nye regler fra 2017 v/ Svein Løken

 •  Spar opptil 40 000 kroner per år
 •  Få inntil 9 600 kroner i skattefordel – for tiden 24 % av det du sparer
 • Ingen formuesskatt, og utsatt skatt på avkastningen
 •  Du kan få utbetaling fra du er 62 år
 • Kun 24 % skatt ved utbetaling. 
 • IPS reduserer ikke pensjonsopptjening i Folketrygden. 
 • Medlemmer i NBS får redusert forvaltningskostnader i Gjensidige.
 • For å få skattefordel for 2017 må du betale før midnatt torsdag 28. desember (hos Gjensidige)

Individuell pensjonssparing - IPS - Nye regler fra 2017

 • Spar opptil 40 000 kroner per år
 • Få inntil 9 600 kroner i skattefordel – for tiden 24 % av det du sparer
 • Ingen formuesskatt, og utsatt skatt på avkastningen
 • Du kan få utbetaling fra du er 62 år
 • Kun 24 % skatt ved utbetaling. Dette er den store endringen, tidligere ble utbetaling skattlagt som pensjon, sik at det ble mer skatt på utbetaling enn fradrag for innbetaling, og skatten spiste opp avkastningen. 
 • En annen fordel i forhold til Pensjonssparing for næringsdrivende, er at IPS ikke reduserer pensjonsopptjening i Folketrygden.  De med veldig høy næringsinntekt bør benytte pensjonssparing for næringsdrivende i stedet for IPS. 
 • Medlemmer i NBS får redusert forvaltningskostnader i Gjensidige. 0,65 % mot ordinær sats 0,89. (Fordelskunder får også 0,65 %)
 • For å få skattefordel for 2017 må du betale før midnatt torsdag 28. desember (hos Gjensidige) 

/share/mime/48/pdf.png IPS – Individuell pensjonssparing
(sveins-spalte-nov-17-ips.pdf, 69kB)


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er uten daglig bemanning slik situasjonen er.

For henvendelser som gjelder medlemskap/medlemsregisteret; ring medlemssekretær Cathrine Engelstad, tlf 904 13 376, e-post medlem@smabrukarlaget.no på dagtid.

Ellers, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

John P Løvstad, tlf 450 25 212, john.petter@smabrukarlaget.no

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Foran jordbruksforhandlingene 2020
(foran-jordbruksforhandlingene-2020.pdf, 848kB)

/share/mime/48/pdf.png Klimakur
(klimakur-medl.avis.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Vilde Haarsaker
(vildehaarsaker-ny-ass-gen-sekr.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Ole Jacob Christensen kronikk
(o-j-christensen-kronikk.pdf, 107kB)

/share/mime/48/pdf.png Medlemsverving
(medlemsverving.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2020 – Foran jordbruksforhandlingene
(studieheftet-2020.pdf, 817kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as