Ingen avklaring om erstatning for beitebrukerne i Nord-Østerdal

Norges Bondelag, Norsk Bonde- og småbrukarlag og Norsk Sau og Geit hadde onsdag 19. september møte med statssekretær Atle Hamar i KLD og Hanne Blåfjelldal i LMD om ulveangrepet i Nord-Østerdal i sommer.

Møtet kom i stand etter at organisasjonene 29. juni sendte brev til Klima- og miljøminister Ola Elvestuen og Landbruks- og Matminister Jon Georg Dale og ba om møte. I brevet ber organisasjonene om at beitebrukerne i Tynset, Tolga og Rendalen får samme erstatning for tap og ekstrakostnader knyttet til ulveangrep som sauebøndene på Hadeland fikk i 2017.

Dette omfatter tap av utmarksbeitetilskudd for sau som må holdes på innmarksbeite og kompensasjon for økt arbeidsomfang som ikke dekkes gjennom erstatningsforskriften.

Tapene i Nord-Østerdal ser ut til å bli like stort som tapet etter ulveangrepet på Hadeland i 2017. Det er påvist seks ulike ulver som har angrepet sau i løpet av sommeren i det som er definert som et beiteprioritert område. Det ble sluppet 3 819 sau i området og det anslås at tapene ligger over 850 sau. Beitebrukerne har brukt over 26 000 timer på tilsyn og leting etter døde og skadde sauer. Det er kjørt 35 498 km i forbindelse med ekstraordinært tilsyn og over 1000 sauer er holdt igjen på hjemmebeite gjennom sommeren.

Det er frustrerende at Klima- og miljødepartementet ikke kan svare på om beitebrukerne i Nord Østerdal får samme erstatningsvilkår som beitebrukerne på Hadeland i 2017. Dette er reelle tap og ekstrautgifter som bøndene i Nord-Østerdal har hatt i sommer. Det kan ikke være sånn at beitebrukere blir behandlet så ulikt som dette. Det framstår som en helt vilkårlig forvaltning.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Forside
(bogsnr321s1.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Leder, kronikk
(bogsnr321s2.pdf, 114kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Salmonella i norsk dagligvarehandel
(bogsnr321s3.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Tre av fire bruk borte på 50 år
(bogsnr321s4.pdf, 297kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_- Endelig satt på plass
(bogsnr321s8.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as