Ingen ekstra støtte til fruktlagrene på Vestlandet nå

Det har blitt gjort et godt arbeid med å vise tallmateriale for fruktlagrene og konsekvenser ved lite frukt gjennom lageret lokalt i Vestland. Norsk Bonde og Småbrukarlag fulgte opp dette og utfordra Norges Bondelag på saken.

Det ble sendt et felles brev for å forklare alvorligheten i situasjonen til Landbruksdepartementet (LMD). Det var liten respons fra LMD om å gjøre noe med situasjonen nå.

En dårlig fruktsesong på Vestlandet spesielt for epler og plommer har gjort at mange av fruktdyrkerne har søkt avlingsskadeerstatning. Når det er dårlige avlinger gir det også dårlige resultater for fruktlagrene, samvirkeforetak som fruktdyrkerne eier for å ta i mot og sende frukt videre til grossistene. Felles fruktlagere er en smart løsning når det er mange små- og mellomstore produsenter som skal selge til 3 kjeder som har sine grossistlager langt unna. Når fruktlagrene går dårlig blir investeringer satt på vendt og regninga blir sendt til fruktbonden.  Våre fruktdyrkere på Vestlandet med Øystein Pugerud i front har gjort et godt arbeid med å vise tallmateriale for fruktlagrene og konsekvenser ved lite frukt gjennom lageret. Det er jobbet godt sammen mellom Bonde og Småbrukarlaget og Bondelaget lokalt i Vestland.

Vi i Norsk Bonde og Småbrukarlag fulgte opp dette og utfordra Norges Bondelag på saken.

Vi har felles sendt brev for å forklare alvorligheten i situasjonen til Landbruksdepartementet (LMD). Vi har hatt ett møte hvor vi, en delegasjon hvor Øystein var med i tillegg til leder og generalsekretær hos oss og tilsvarende hos Bondelaget. Det var liten respons fra LMD om å gjøre noe med situasjonen nå.

Kjersti Hoff, leder i  NBS og Lars Petter Bartnes leder i  BL hadde et nytt møte med statens forhandlingsleder fredag.

Vi klarte heller ikke nå å finne løsninger for å dekke disse ekstrakostnadene for fruktdyrkerne i vest.

Norsk Bonde og Småbrukarlag beklager dette sterkt da alle parter er enige om at vi må satse på frukt og grønt. Fruktdyrking i vest er viktig da det kan gi god lønnsomhet på små arealer også i bratt terreng. Det er god kanaliseringspolitikk og fordelingspolitikk å ha mest mulig forutsigbarhet for fruktdyrkerne. Det kan sikre bruk av disse arealene og aktive lokalsamfunn.

Alle partene er nå godt opplyst om situasjonen og mulige konsekvenser. Saken er løfta inn i jordbruksforhandlingene 2021.

 


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10
E-post: medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Anders Nordstad, tlf 482 04 755, anders@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as