INGEN KONKRETE LØFTER – MEN FORSTÅELSE FOR SITUASJONEN

Statsminister Erna Solberg kom ikke med konkrete løfter, men viste forståelse for den alvorlige situasjonen som mange bønder har kommet i, som en følge av tørken.

Det er positivt at statsminister Solberg deltok på dagens befaring og ved selvsyn skaffer seg kunnskap og innsikt i konsekvensene av tørken, sier Merete Furuberg.

Situasjonen er nå så alvorlig at det må settes inn ekstratiltak innenfor gjeldende avlingsskadeordninger. Det må unngås konkurser og storstilt nedslakting av dyr. Næringen har iverksatt mange tiltak for å avhjelpe situasjonen, men det næringa og den enkelte bonde kan stille opp med strekker ikke til i den krisesituasjon næringa er inne i. Vi ber derfor regjeringa om å iverksette en krisepakke med tilhørende finansiering. Dette var Merete Furuberg sitt klare budskap til statsminister Erna Solberg og Landbruks- og matminister Jon Georg Dale under dagens befaring og møte.

Noen av kravene i krisepakka er:
• Satsen for kompensasjon av avlingsskade på gras økes med 50%. Satsen er i dag 3,85 kr FE/m og er basert på normale fôrpriser. Kostnadene pr fôrenhet grovfôr er langt høyere enn normalt.
• Taket for utbetaling av avlingsskade økes
• Tilskudd til frakt av norskprodusert halm og grovfôr.
• Ved avlingsskade på gras åpnes det for individuell vurdering av skadeomfanget. For en del bruk vil avlingsnivået avvike vesentlig fra avlingsnormen i kommunen og dermed gi en egenandel langt ut over 30%.
• Det gis avlingsskade på innmarksbeite i avlingsskadeordningen. Dette kan enkelt gjøres ved at avlingsskade i kroner pr dekar beregnet for fulldyrka eng på foretaket multipliseres med den etablerte faktoren for innmarksbeite på 0,6

En arbeidsgruppe mellom staten og faglagene har startet arbeidet med konkretisering av kravene fra jordbruket. Dette administrative arbeidet må sluttføres så raskt som mulig, slik at den politiske behandlingen kan komme i gang, avslutter Furuberg.

For mer info:
Merete Furuberg 90163092
Olaf Godli 97546142
John Petter Løvstad 45025212


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Forside
(bogsnr321s1.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Leder, kronikk
(bogsnr321s2.pdf, 114kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Salmonella i norsk dagligvarehandel
(bogsnr321s3.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Tre av fire bruk borte på 50 år
(bogsnr321s4.pdf, 297kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_- Endelig satt på plass
(bogsnr321s8.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as