Inngår avtale med staten

Etter at staten la fram sitt tilbud 4. mai, har partene i dag kommet fram til en jordbruksavtale på 1.100 millioner kroner, hvor budsjettmidlene utgjør 770 mill. kroner. Statens opprinnelige tilbud var på 1.000 millioner kroner, og av dette utgjorde budsjettmidlene 670 mill. kroner, et rekordstort tilbud når det gjelder budsjettmidler. Jordbruket krevde 1.830 mill. kroner, og budsjettmidlene utgjorde 1.462 mill. kroner.

Avtalen gir grunnlag for en inntektsvekst på ca 14.500 kroner per årsverk i jordbruket.

Kravet fra jordbruket inneholdt et historisk nytt tilskudd til små og mellomstore melkebruk. Det er nå enighet om å innføre et slikt tilskudd. Det gis en sats på 1.400 kroner pr ku opp til 23 kyr, som er den bruksstørrelsen som gir størst samlet tilskudd på 32.200 kroner. Deretter trappes totaltilskuddet ned med en sats på 1.150 kroner fram til og med ku nr. 50. Foretak med mer enn 50 kyr vil ikke være tilskuddsberettiget. Det er en forutsetning for å kunne motta dette tilskuddet at bruket har minimum 6 kyr. - Det er svært gledelig at jordbruket har fått gjennomslag for dette strukturtilskuddet, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Merete Furuberg.

Overproduksjon av gris og sau/lam har vært viet mye tid i forhandlingene. Det er enighet om at det ikke skal brukes offentlige midler til innvesteringer i nye sauehus i 2019. Det vil videre bli utredet produksjonsbegrensende tiltak for purker for å regulere ned antall fødte smågris. Det er den ødeleggende bruken av såkalte engangspurker som en ønsker å regulere.

Oppgjøret gir ikke grunnlag for kronemessig lik inntektsutvikling for alle i jordbruket, årsaken til dette er overproduksjonen innenfor flere produksjoner, som vi nå håper å kunne gjøre noe med, sier Furuberg.

Staten ønsket å øke bunnfradraget fra dagens kr. 6.000 til kr. 8.000. Dette ville spesielt ramme små og mellomstore bruk, i strid med stortingets klare målsetting. Jordbruket har valgt å prioritere 80 mill. kroner på å nulle ut statens økning av bunnfradraget, som fortsatt vil være 6.000 kroner pr. foretak.

I de regionale miljøprogrammene (RMP) er til tilskudd til bratt areal og tilskuddet til seter økt betydelig. - Dette er svært gledelig, avslutter Furuberg.

For mer info:
Merete Furuberg 90163092
Olaf Godli 97546142
John Petter Løvstad 45025212


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå stort sett daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as