Organisatorisk nestleder Ola Fiskvik poengterer at faglaga sin rolle er å strekke det politiske handlingsrommet i den retningen som ganger våre medlemmer.

Inntektsløft for bonden er første jobb

Uavhengig av hvem som sitter på Stortinget og i regjering, er faglagas største jobb å bedre bondens økonomi og rettigheter. Norsk Bonde- og Småbrukarlag vil være tydelig på at tetting av inntektsgapet er prioritet nummer én i 2022.

Norge har fått et nytt Storting og en ny regjering. Regjeringens Hurdalsplattform har fem sider proppfulle av ambisiøse mål for norsk landbruk. Det viktigste er å tette inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet.

Vi har snart lagt bak oss et år med bondeopprør og galopperende utgiftsvekst i landbruket. Forventningene til jordbruksforhandlingene 2022 er skyhøye blant vanlige bønder. Etter 70 år med forhandlinger har vi kommet opp på en inntekt på 135kr pr time. Det er urovekkende lavt.

I denne situasjonen er det svært overaskende å lese bondelagsleder Bjørn Gimmings uttalelser i Bondebladet 9. desember. Han viser her en større bekymring for forhandlingsinstituttet enn for inntektsnivået til sine egne medlemmer. Gimming ønsker at faglaga skal stille krav som harmonerer med Stortingets politikk. Det forrige Stortinget. Vi tørr minne Gimming på at det er regjeringen som skal iverksette stortingets politikk. Ikke Bondelaget. Faglaga skal strekke denne politikken lengst mulig i retning av det som gagner deres medlemmer. Et vesentlig punkt i det arbeidet er å synliggjøre hvor stort inntektsløft som trengs for å tette inntektsgapet. Til og med regjeringen skriver gap. Det tar vi som en politisk erkjennelse av at det ikke er et lite hull som skal tettes.

Det er det sittende Stortinget som skal godkjenne kommende jordbruksavtale, så det gir ingen mening at Bondelaget vil styre etter gamle kart, som inntektsmålet fra 2017. En sak kan vi si oss enige med Gimming i. Det er at begge faglaga må ta ansvar. Det ansvaret skal bestå i å bidra til at politikerne løfter landbrukets inntektsmuligheter opp på nivå med norsk gjennomsnittslønn. Starten skal gå i jordbruksforhandlingene 2022.

Ola Fiskvik
Organisatorisk nestleder,
Norsk Bonde- og Småbrukarlag


Velg ditt fylkeslag

Jordbruksforhandlingene 2022

Les mer om jordbruksoppgjøret og last ned studieheftet til årets forhandlinger.

Jordbruksforhandlingene 2022 - les hele saken

/share/mime/48/pdf.png Studiehefte 2022
(studiehefte-jf2022.v2.pdf, 3MB)

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

 

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bs_medieplan_2021.pdf, 304kB)

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as