Internasjonalt engasjement,
La Via Campesina

 

 

Internasjonalt utvalg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag arbeider med et bredt spekter av politiske saker som vedrører internasjonale spørsmål knyttet til landbruk. Leder i Internasjonalt utvalg er Marielle de Roos (telefon: 950 82 958, e-post: lofoten-gardsysteri@online.no).

Norsk Bonde- og Småbrukarlag er medlem av La Via Campesina (LVC), som er en internasjonal bevegelse av småskala bønder og landarbeidere, og av den europeiske underbevegelsen European Coordination Via Campesina (ECVC).

ECVC er en europeisk grasrotorganisasjon som for tiden samler 31 nasjonale og regionale småbrukerorganisasjoner i 21 europeiske land. Forankret i retten til matsuverenitet, er vårt hovedmål å forsvare rettigheter til bønder og landarbeidere, samt å fremme mangfoldig og bærekraftig jordbruk.

Disse prinsippene krever i sin tur mat- og landbrukspolitikk basert på legitimitet, rettferdighet, solidaritet og bærekraft. Dette er nødvendig for å sikre matsikkerhet, mattrygghet, folkehelse, sysselsetting i rurale områder og for å takle problemene med den globale matkrisen og klimaendringene. Vi krever utvikling av en ny og forbedret landbrukspolitikk i EU basert på de ovennevnte prinsippene.

Som en del av arbeidet med å forbedre rammevilkårene for bønder i Europa, er ECVC engasjert i regionale og internasjonale landbrukspolitiske prosesser. ECVC deltar i og er anerkjent av europeiske institusjoner og internasjonale organisasjoner. ECVC deltar i EU-kommisjonens sivile dialoggrupper, inviteres av Europaparlamentet til å delta i offentlige høringer, og er aktiv i sivilsamfunnsmekanismen i FNs komité for verdens matsikkerhet.


 

  

BREMS HANDELSAVTALEN MED MERCOSUR !

Den 23. august, bak lukkede dører, ble et utkast til ny handelsavtale mellom EFTA og MERCOSUR-landene Brasil, Argentina, Uruguay og Paraguay ferdigforhandlet.

BREMS HANDELSAVTALEN MED MERCOSUR ! - les hele saken

Har du lyst å delta på et europeisk seminar om agroøkologi ?

Et europeisk samarbeidsprosjekt

Erfaringsutveksling om agroøkologi

Peasant to Peasant Agroecology (P2P Agroecology) er et samarbeidsprosjekt mellom seks medlems- organisasjoner i European Coordination la Via Campesina (ECVC).

Har du lyst å delta på et europeisk seminar om agroøkologi ? - les hele saken

Den internasjonale småbrukerdagen

I stadig flere land blir 17. april, eller en passende dag i samme uke, markert som Verdens småbrukerdag. Dagen ble innstiftet til minne om de jordløse bøndene som ble rammet av Brasils militærpoliti 17. april 1996. 19 bønder ble drept og flere hundre skadet. Årsaken til massakren var at de blokkerte en vei i Eldorado dos Carajás for å synliggjøre behovet for agrarreformer.

Den internasjonale småbrukerdagen - les hele saken

European Coordination la Via Campesina (ECVC) General Assembly 2019, Brussel

Av Marielle de Roos

General Assembly (GA) av ECVC ble gjennomført 24-26 mars.

I tillegg ble det organisert et ungdomsseminar, og et kvinneseminar. Stein Brubæk og Ilona Drivdal representerte NBS, og Marielle de Roos deltok som Coordination Committee (CC) medlem i ECVC.

European Coordination la Via Campesina (ECVC) General Assembly 2019, Brussel - les hele saken

Agroøkologiseminar i Baskerland 11-14 februar

Et europeisk samarbeidsprosjekt om agroøkologi

-         Erfaringsutveksling om agroøkologi fra bonde til bonde

Har du lyst å delta på et seminar?

Da har du nå sjansen til å lære mer om agroøkologi, bli kjent med småbrukere og Bonde -og Småbrukerorganisasjoner fra forskjellige land i Europa. Dette er en unik mulighet å tilegne seg mer kunnskap, der utveksling av erfaring i mellom bønder og småbrukere står sentralt.

Agroøkologiseminar i Baskerland 11-14 februar - les hele saken

FN resolusjon om bønder og distriktsbefolkning godtatt

FNs generalforsamlings tredje komité (sosial, humanitær og kulturell) stemte nylig gjennom en resolusjon om bønder og andre som arbeider i distriktene.

FN-erklæringen tar sikte på å bedre beskyttelsen av alle landsbygdsbefolkningers rettigheter, inkludert bønder, fiskere, nomader, landbruksarbeidere og urfolk

FN resolusjon om bønder og distriktsbefolkning godtatt - les hele saken

Globaliseringskonferansen 2018: Makt og mat i fokus

Av Ilona Drivdal, Internasjonalt utvalg

Globaliseringskonferansen 2018 går av stabelen 12. - 14. oktober, på kulturkirken Jakob Oslo. Det handler om «MAKT» –  konferansens overordnete tema i år.

Globaliseringskonferansen 2018: Makt og mat i fokus - les hele saken

Støtte til FNs erklæring om bøndernes rettigheter !

European Coordination la Via Campesina (ECVC) har tatt initiativ til denne underskrift kampanjen. Den er er rettet mot regjeringer og ledere i Europa.

Vi oppfordrer dere til å underskrive ved å følge linken nederst i den engelske teksten.

Støtte til FNs erklæring om bøndernes rettigheter ! - les hele saken

LVC konferanse Guira de Melena, Cuba

ANAP-den Cubanske ekvivalenten for NBS, The National Association of Small Farmers (ANAP), var vertsorganisasjon for den første globale konferanse om agroøkologi skoler og treningsprosesser, organisert av La Via Campasina (LVC).

LVC konferanse Guira de Melena, Cuba - les hele saken

ECVC initiativ til erklæring om bønders rettigheter

European Coordination la Via Campesina (ECVC) har tatt initiativ til en underskriftskampanje rettet mot regjeringer og ledere i Europa. Vi oppfordrer dere til å underskrive ved å følge linken nederst i den engelske teksten.

ECVC initiativ til erklæring om bønders rettigheter - les hele saken

MISSION COLOMBIA

Et internasjonalt fredsoppdrag av La Via Campesina (LVC) av Marielle de Roos

I 50 år har det vært krig i Colombia. Veldig mange har blitt drept, Colombia er et land i sorg, men med en styrke som har forbauset flere ganger. En stor del av befolkningen mangler de aller viktigeste grunnleggende behov.

MISSION COLOMBIA - les hele saken

Norsk Bonde- og Småbrukarlag gir til TV-aksjonen i dag

TV-aksjonen NRK 2017 går til UNICEFs arbeid for å gi utdanning til barn rammet av krig og konflikt.

Vi oppfordrer alle organisasjoner og institusjoner i jord- og skogbruk til også å gi til en viktig sak! 

Vi oppfordrer også alle våre medlemmer til å gi og vise solidaritet!

Norsk Bonde- og Småbrukarlag gir til TV-aksjonen i dag - les hele saken

VERDENS MATDAG OG MIGRASJON

Den 16. oktober markeres hvert år som verdens matdag. Av FN's 13 bærekraftsmål går alle med unntak av 2 i riktig retning. Antallet mennesker som ikke har nok mat øker, og ulikheten mellom fattig og rik blir stadig større. Dette utgjør en viktig årsak til at vi opplever sterk økning i migrasjon. På denne bakgrunn vil FAO (FN's mat- og landbruksorganisasjon) i år fokusere på nettopp den økte migrasjonen som en del av markeringen på verdens matdag, 16. oktober.

VERDENS MATDAG OG MIGRASJON - les hele saken

Thank you for the rain - Film-anmeldelse

Klimaendringer er et faktum! Årsaken til - og hvordan vi skal forholde oss til klimaendringene - er det splittede meninger om. Den norske regissøren, Julia Dahr, har laget en dokumentar som tar for seg temaet, på en sterk og inspirerende måte. Dokumentarfilmen «Thank you for the rain» handler om Kisilu, en kenyansk småbonde som bor i et utsatt område.

Thank you for the rain - Film-anmeldelse - les hele saken

Verdenskonferansen i La Via Campesina

Styremedlem Marielle de Roos i Norsk Bonde- og Småbrukarlag og medlem i Internasjonalt utvalg i NBS Ilona Drivdal representerte NBS på verdenskonferansen i La Via Campesina.

Verdenskonferansen i La Via Campesina - les hele saken

7th Conference LVC

7th Conference har startet! Med baltisk dans, skuespill og musikk. Mange klemmer, smil og tårer. Ja, en stor familie💚. Konferansen varer i 4 dager.

7th Conference LVC - les hele saken

No woman - no food

LVC avholder den VII, Verdenskonferansen i Bilbao, Baskerlandet 15.-25. juli.

Her møtes mennesker fra hele verden for å dele erfaringer og ta beslutninger. Delegater fra Norge er Marielle Vink de Roos og Ilona Drivdal.

Motto er: "We feed our peoples and build the movement to change the world": (Vi brødfør verden og bygger bevegelsen som endrer verden).

Verdenskonferansen begynte med ungdomskonferansen 15.-16. juli.

No woman - no food - les hele saken

Verdenskongressen for La Via Campesina

Verdenskongressen for La Via Campesina starter om få dager! La Via Campesina er verdens største bonde- og småbrukerbevegelse. Norsk Bonde- og Småbrukarlag er selvfølgelig aktiv medlem. Norsk Bonde- og Småbrukarlag er representert med flere delegater under verdenskongressen, bl.a. styremedlem Marielle de Roos.

Verdenskongressen for La Via Campesina - les hele saken

Verden må satse på småbrukerne

17. april er verdens småbrukerdag. I land verden over blir småbrukerne markert, med møter, demonstrasjoner, politiske debatter og avisartikler.
Småbrukerne er verdens største yrkesgruppe. Mer enn en tredjedel av de yrkesaktive er småbrukere, og flertallet av dem er kvinner.
Småbrukerne er også en av verdens viktigste yrkesgrupper, kanskje den viktigste. Småbrukerne produserer minst 70 prosent av maten, på en langt mindre andel av den dyrka jorda.

Verden må satse på småbrukerne - les hele saken

General Assembly i ECVC 22-24 mars

Av Marielle de Roos, styremedlem NBS

Norsk Bonde- og Småbrukarlag er med i den verdensomspennende bonde- og småbrukerbevegelsen La Via Campesina. Det er egne undergrupper i alle verdensdeler. I Europa forkortes den for ECVC – European Coordination Via Campesina. På General Assembly (årsmøte) til European Coordination Via Campesina i dagene 22-24 mars, var representanter fra 22 europeiske bonde og småbrukerorganisajoner samlet.
Styremedlem i NBS Marielle Vink de Roos og leder i Internasjonalt utvalg i NBS Stein Brubæk, representerte NBS.

General Assembly i ECVC 22-24 mars - les hele saken

Nordiske matsystemer i en agroøkologisk retning

Internasjonalt utvalg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag arrangerer et seminar/workshop på:

P-hotell i Grensen, torsdag 16. mars 2017, kl 10.00 - 15.00

Store deler av dagens produksjon, transport, handel og forbruk av mat i den vestlige verden er ikke bærekraftig og utgjør en stor andel av de totale miljøskader og klimaproblemer. Sammenhengene er kompliserte og må i tillegg ses i lys av verdens store utfordringer som sult, fattigdom og migrasjon. FAO (FN´s matvareorganisasjon) peker på agroøkologi som en retning innen matpolitikken som kan være et virkemiddel for å redusere sult og fattigdom.

Nordiske matsystemer i en agroøkologisk retning - les hele saken

Erklæring fra LVC samlingen i World Social Forum i 2016

"Vi ikke bare tror at en annen verden er nødvendig, men medlemmene av La Via Campesina har allerede begynt å bygge en bedre verden." (Carlos Marentes, co-koordinator for Nord-Amerika-regionen i LVC)

Representanter for medlemsorganisasjoner fra La Via Campesina fra Nord-Amerika-regionen deltok sammen med medlemmer fra Europa, Palestina og Brasil i World Social Forum i Montreal, Quebec fra 9 til 14 august 2016.

Erklæring fra LVC samlingen i World Social Forum i 2016 - les hele saken

General Assembly ECVC, European Coordination la Via Campesina, Paris, 14-16 mars

General Assembly av ECVC hadde et variert program.
Hovedtema var strategi planen. En 5 årsplan, der de viktigste tema for de neste 5 år, ble tatt med. Marielle de Roos, deltok i gruppen som skrev et utkast til strategi planen i oktober 2015, i Roma.
Det er tydelig at styret i ECVC har tatt innspill fra, blant annet oss i NBS, med seg i arbeidet videre der vi ønsker en mer strukturert organisasjon. Det er ikke enkelt å koordinere 27 forskjellige småbrukerorganisasjoner fra hele Europa. Vi er helt avhengig av tolker som oversetter til engelsk, spansk, italiensk og fransk. Den tyrkiske småbruker organisasjonen hadde en egen tolk. Stein Brubæk og Marielle de Roos representerte NBS.

General Assembly ECVC, European Coordination la Via Campesina, Paris, 14-16 mars - les hele saken

Tidligere leder av den franske bioteknolognemnda under etterforskning

Professor Marc Fellous, tidligere leder av La Commission du génie biomoléculaire er satt under etterforskning av byretten i Paris for «forfalskning» og «bruk av forfalskning» i rettsaken rundt rotteforsøkene til professor Gilles-Èric Séralini. Forsøkene til Séralini viste oppsiktsvekkende negative helsevirkninger hos rotter som over alng tid ble fôret med genmodifisert mais. Kommisjonen som fellous ledet, er et rådgivende organ for franskemyndigheter i gmo-spørsmål. Etterforskningen kan derfor rokke ved troverdigheten til dette organet.
Marc Fellous var blant de frøste og skarpeste kritikerne av Séralinis forsøk, og anklaget blant annet Séralini for å drive «aktivisme» og skremselspropaganda. Séralini svarte med å gå til sak mot Fellous på grunn av ærekrenkelser, en sak Séralini vant. Det er under denne rettssaken Marc Fellous skal ha presenter et forfalsket brev til støtte for sin sak.

Gmo-fri suppe i USA

Suppegiganten Campells har besluttet å merke suppebokser som inneholder genmodifiserte organismer. I motsetning til i Europa, er slik merking verken vanlig eller påbudt i USA, og firmaet uttaler at «Vi mener at det er nødvendig at den føderale regjeringen etablerer nasjonale standarder for å informere forbrukerne i dette spørsmålet». Firmaet trekker seg samtidig ut av alle organisasjoner som arbeider mot gm-merking.

Ole-Jacob Christensen

WTO må ut av landbruket

Norsk Bonde- og Småbrukarlag er rykende uenig med utenriksminister Brende om konsekvensene av en global WTO-avtale.
- WTO har i mange tiår ignorert Afrikas utfordringer, uttaler den internasjonale bonde- og småbrukerorganisasjonen La Via Campesina.

WTO må ut av landbruket - les hele saken

Landbruk ved Kilimanjaro

Samvirke, birøkt, rettferdig handel, kvinnesamarbeid og bygdeutvikling stod på programmet da norske bønder og bygdeungdommer dro på studietur til Tanzania

Landbruk ved Kilimanjaro - les hele saken

BONDE- OG SMÅBRUKARLAGET STØTTER EUROPEISKE BØNDER

CHANGE OF MILK PRODUCTION POLICY
Norwegian Farmers and Smallholders Union (NBS) wishes to support the CALL FOR PROTEST at the council of EU Agriculture Ministers on Milk.

BONDE- OG SMÅBRUKARLAGET STØTTER EUROPEISKE BØNDER - les hele saken

INVESTERINGSAVTALER (BITS) TRUER BØNDER I ALLE LAND

Den norske regjeringen har lagt frem et forslag til mandat/modell for investeringsavtaler. Norge har ikke konkludert om slike avtaler siden midten av 1990. Sist dette arbeidet ble satt i gang, men ikke konkludert, var i 2008. 

INVESTERINGSAVTALER (BITS) TRUER BØNDER I ALLE LAND - les hele saken

Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10
Sentralbordet er bemannet mellom 09.00 og 15.30. 

E-post: medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

 

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as