7th Conference LVC

7th Conference har startet! Med baltisk dans, skuespill og musikk. Mange klemmer, smil og tårer. Ja, en stor familie💚. Konferansen varer i 4 dager.

Onsdag var fokuset på historien til La Via Campesina (LVC). De forskjellige regioner / verdensdeler presenterte situasjonen og historie fra de ulike land. Torsdag handler det om dagens situasjon, på fredag om framtiden og på lørdag avslutter vi konferansen med uttalelser og en erklæring.
Felles for regionene er at LVC vokser og er aktivt. Det var/er felles problemer som økt kapitalisme, internasjonale bedrifter som kjøper opp rettigheter og liberalisering av landbruket. Landgrabbing, mindre demokrati og mer vold (paramilitaire) ble nevnt flere ganger. Situasjonen til småbrukere i verden er mer ustabil.
Løsninger er agroøkologi, matsuverenitet, internasjonal solidaritet, større politisk bevissthet, WTO utenfor matproduksjon og lov/regelverk for bruk av matjord.
Klimaendringer ble nevnt, spesielt uforutsigbar vær og ekstrem vær.
Jeg snakket nettopp med ei dame fra Sør Afrika, som fortalte at utenlandske bedrifter graver opp uranium ved øst kysten. Folk som protesterte har blitt drept, landsbyer har blitt fjernet, fisken og småskala fiskeri er borte og mange har fått kreft. Gjennom dagen hører vi sånne historier.
Jeg er stolt over at NBS er medlems organisasjon i LVC. Sammen er vi flere enn 200 millioner medlemmer. Det betyr noe!

Marielle de Roos


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er uten daglig bemanning slik situasjonen er.

For henvendelser som gjelder medlemskap/medlemsregisteret; ring medlemssekretær Cathrine Engelstad, tlf 904 13 376, e-post medlem@smabrukarlaget.no på dagtid.

Ellers, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Enighet jordbr avtale
(enighet-jordbr-avtale.pdf, 600kB)

/share/mime/48/pdf.png Oppnådd ved jordbruksforhandlingene
(oppnadd-ved-jf.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Inntektsnivå på 2015-nivå
(inntektsniva-pa-2015-niva.pdf, 779kB)

/share/mime/48/pdf.png Innspill koronapakkene
(innspill-koronapakkene.pdf, 930kB)

/share/mime/48/pdf.png Reko oppsving
(reko-oppsving.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Landbrukets klimaplan
(landbrukets-klimaplan.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2020 – Foran jordbruksforhandlingene
(studieheftet-2020.pdf, 817kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as