Agroøkologiseminar i Baskerland 11-14 februar

Et europeisk samarbeidsprosjekt om agroøkologi

-         Erfaringsutveksling om agroøkologi fra bonde til bonde

Har du lyst å delta på et seminar?

Da har du nå sjansen til å lære mer om agroøkologi, bli kjent med småbrukere og Bonde -og Småbrukerorganisasjoner fra forskjellige land i Europa. Dette er en unik mulighet å tilegne seg mer kunnskap, der utveksling av erfaring i mellom bønder og småbrukere står sentralt.

Peasant to Peasant Agroecology (P2P Agroecology) er et samarbeidsprosjekt mellom seks medlems- organisasjoner i European Coordination la Via Campesina (ECVC). Prosjektet er finansiert av Erasmus pluss. Medlemsorganisasjoner fra Baskerland, Frankrike, Norge, Italia, Belgia og Romania har utarbeidet prosjektplanen og søkt om midler til prosjektet.

NBS, med Marielle de Roos, deltar i styringsgruppe til prosjektet.

Målet er å utvikle kunnskap om agroøkologi gjennom trening og utveksling av erfaring mellom gårdbrukere. Dette vil styrke Bonde – og Småbrukerorganisasjoner og deres medlemmer i Europa.

Styringsgruppen planlegger sammen med medlemsorganisasjoner fem internasjonale seminarer. NBS-medlemmer har mulighet til å delta på disse europeiske seminarene.

Det første seminaret er i Baskerland, den 11-14 februar 2019 med temaet; «Innføring i agroøkologi». To medlemmer fra Ungdomsutvalget skal delta.

Bakgrunn

Sysselsetting i landbrukssektoren i Europa blir stadig mindre. Kortsiktig termin og profitt preger matproduksjonen i stedet for verdier som bærekraft, mangfold og langsiktig tenkning (= agroøkologi). I dette prosjektet ønsker vi å endre kurs. Det vil si en type landbruk som respekterer miljøet, bonden, forbrukerens helse, dyrehelse, og som produserer kvalitetsprodukter takket være mange produsenter, som holder liv i de rurale områder i Europa.

Dette prosjektet tar sikte på å utvikle agroøkologi i Europa gjennom opplæring, utveksling av kunnskap og erfaringer fra bonde til bonde. Prosjektet skal arbeide for en systematisk og global tilnærming til agroøkologi, samt forståelse for den politiske situasjonen, som påvirker utviklingen. I løpet av prosjektet vil det bli utarbeidet et referansedokument om agroøkologi som kan tilpasses til forskjellige europeiske land. Den vil bli offentliggjort og delt blant europeiske bonde -og småbruker organisasjoner for å oppmuntre til introduksjon av opplæring i agroøkologi

Prosjektperioden

Prosjektet vil bestå av fem seminarer organisert etter tema: Introduksjon av agroøkologi, rekruttering og generasjonsskifte, forvaltning av biologisk mangfold på gården, teknologisk uavhengighet og lokal utvikling av agroøkologi.

-          Juli 2019 er tema rekruttering og generasjonsskifte i Belgia

-          Vinter 2019/2020 blir det et seminar i Romania med tema biodiversitet

-          Våren 2020 i Italia om teknologisk uavhengighet (suverenitet)

-          Sommeren 2020 om lokal utvikling av agroøkologi i Frankrike

Hver opplæringsaktivitet innebærer en analyse av landbrukspolitikken som er relevant for temaet som diskuteres, teoretisk opplæring, praktisk gjennomføring og erfaringsutvikling. En betydelig mengde tid blir brukt til å lytte til hverandres erfaringer og å utveksle gode praksis. Totalt skal det være rundt hundre deltakere i dette prosjektet.

Styringsgruppen er ansvarlig for undervisningsmateriale og metodikken for opplæringsaktiviteter. Prosjektets offisielle språk er fransk, på grunn av at Confederation Paysans, den franske småbrukerorganisasjonen har prosjektlederansvar. Felles kommunikasjonsspråk er fransk, engelsk og spansk. Ved slutten av prosjektperiode (2020/21) vil deltakerne kunne lage tematiske treningsøkter om de ulike aspektene av agroøkologi, som ble behandlet under prosjektet. Deltakere fra NBS kan kommunisere på engelsk.

På sikt vil prosjektet gi et økende antall bønder med kunnskap om agroøkologi, både teoretisk og praktisk. Agroøkologi vil utvikles på tvers av Europa, og europeiske borgere vil føle fordelene gjennom høyere sysselsetting, bedre helse, bedre omsorg for miljøet og bedre livskvalitet.

Er du interessert i å delta i et internasjonalt seminar, ta gjerne kontakt, og følg med på NBS sin Facebook side! I tillegg vil informasjon komme på mail til medlemmene i NBS

Kontaktperson:

Marielle de Roos

NBS / ECVC

tlf 95082958,


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 9 - 13 nov

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Kjersti Hoff
(gjenvalgt.pdf, 407kB)

/share/mime/48/pdf.png Åse Charlotte Monsø
(lm-hilsen.pdf, 188kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as