ECVC initiativ til erklæring om bønders rettigheter

European Coordination la Via Campesina (ECVC) har tatt initiativ til en underskriftskampanje rettet mot regjeringer og ledere i Europa. Vi oppfordrer dere til å underskrive ved å følge linken nederst i den engelske teksten.

Norge må arbeide for at FN vedtar erklæringen om rettigheter til småskala og mellomstore matprodusenter i verden

Utviklingen i matproduksjonen i verden går i feil retning.
La Via Campesina (LVC) med sine medlemsorganisasjoner kjemper for å snu dette, og er initiativtaker til en erklæring om bønders rettigheter.
En FN-erklæring vil være det mest kraftigste juridiske instrumentet mot misbruk av mennesker og befolkningsgrupper i rurale områder, for eksempel 'landgrabbing'.
Avstemningen om erklæringen vil være i september 2018, FN, New York

Erklæringen er et solid fundament i forsvaret for sunne, bærekraftige matssystemer og kosthold i FAO sitt arbeid, med å bekjempe sult og fattigdom ved å satse på landbruk- og distriktsutvikling og la folket selv ta hånd om og bruke sine naturressurser ( = agroøkologi).

Frihandel, agroindustri og økonomisk globalisering har spredt seg over alle verdensdeler, noe som har ført til et matproduksjonssystem som forsterker i stedet for å løse problemene med matmangel og klima / miljø ødeleggelser.
WTO setter press på statene for å svekke deres politikk for matsikkerhet og matsuverenitet. Agroindustrien får større makt over maten vi spiser. Biodiversiteten blir mindre, frø blir privatisert og levende organismer patenterte.

Erklæringen tar opp fundamentale menneskerettigheter. For oss bønder er tilgang til land, rett til frø, rett til vann, rett til matsuverenitet og rett til en anstendig inntekt avgjørende.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag ønsker at alle på kloden skal ha rett til nok mat og drikke. Bønder som matprodusenter er helt avgjørende for at dette kan skje. Kun ved å satse på en bærekraftig matproduksjon vil man oppnå å løse globale problemer som matmangel og klimaendringer.

Marielle

ECVC initiativ til erklæring om bønders rettigheter


Velg ditt fylkeslag

PÅMELDING TIL LANDSMØTET VIA TEAMS 31. OKTOBER. TRYKK HER!

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as