Erklæring fra LVC samlingen i World Social Forum i 2016

"Vi ikke bare tror at en annen verden er nødvendig, men medlemmene av La Via Campesina har allerede begynt å bygge en bedre verden." (Carlos Marentes, co-koordinator for Nord-Amerika-regionen i LVC)

Representanter for medlemsorganisasjoner fra La Via Campesina fra Nord-Amerika-regionen deltok sammen med medlemmer fra Europa, Palestina og Brasil i World Social Forum i Montreal, Quebec fra 9 til 14 august 2016.

Representanter for medlemsorganisasjoner fra La Via Campesina fra Nord-Amerika-regionen (Union Paysanne fra Quebec, National Farmers Union, Canada, National Family Farm Coalition, Rural Coalition og Border Agricultural Workers prosjekt fra USA), ledsaget av LVC medlemmer fra Europa, Palestina og Brasil deltok i World Social Forum i Montreal, Quebec fra 9 til 14 august 2016.

Vi bekreftet vår støtte til kampen for å avslutte monopolet av kontroll av jordbruket i Quebec, og legger vår stemme til kravet om at "Det er ingen matsuverenitet uten bondesuverenitet".

I vår pressekonferanse den 11. august erklærte Maxime Laplante følgende: "Situasjonen er ekstremt spesiell ved at det i Quebec bare er en organisasjon som har rett til å representere bøndene her til å forhandle med regjeringen eller til å gripe inn i forvaltningen av markedsplaner, markedsføring, etc. Det er organisasjonen "Union des PRODUCTEURS Agricoles (UPA)".

La Via Campesina Nord-Amerikas kvinnekoordinator og nestleder av "National Family Farm Coalition" Dena Hoff uttalte: ''Hele regionen La Via Campesina står bak kravet om anerkjennelse fra myndighetene i Quebec som stemmen til bøndene som sliter for matsuverenitet. "

LVC delegasjonen deltok entusiastisk i åpningen i mars, i mange workshops, paneler og forsamlinger på temaene matsuverenitet, retten til mat, agro-økologi, jordreform og fremtiden for World Social Forum. Dette var blant temaene det ble samarbeidet om sammen med mange allierte organisasjoner.

Som Dena Hoff, uttalte: "Kampen for matsuverenitet vil bli vunnet med en grasrotinnsats som omfatter millioner".

I en tid med stadig dypere kriser i verden, inkludert massiv lidelse av migranter som flykter fra krig, økende fattigdom og sult, ekstremvær, korporativt drevet land- og ressurskjøp, utvidelse og konsolidering av store agribusiness og monokulturer av fôr og drivstoff plantasjer over hele verden, erklærer vi vår faste forpliktelse til kamp for matsuverenitet, landbruksreform, frø og biologisk mangfold,  suverenitets, demokratisering av matproduksjon og et sterkt forsvar av menneskerettighetene.

Vi insisterer på at agro-økologi innebærer en godkjenning av småskala jordbruk, bonde-ledet forskning og innovasjon. Det betyr integrering av tradisjonell praksis, og bonde og bygdesamfunn må ha kontroll med såvarene.

Matsuverenitet er bønders rett til å kontrollere sin egen matproduksjon, foredling og distribusjon med kulturelt riktig mat og rettferdig erstatning og verdighet for matleverandører. Vi hevder at småskala jordbruk, fiske, reindrift, jakt og sanking er viktig i kampen for å brødfø menneskeheten. Vi søker tilgang til land for alle, spesielt ungdom med stasjonen for å mate sine lokalsamfunn. Vi søker en slutt på invasjonen av GMO frø i våre territorier, og vi krever rett til bønder til å fortsette å produsere, lagre og dele sine egne frø. Vi sier "Nei" til selskaps-landbruk og sier "Ja" til selveiende bønder.

Vi har også benyttet anledningen gitt av WSF 2016 for å uttrykke vår solidaritet med alle bevegelser som kjemper mot vold, tvang, utstøting og angrepene mot menenskerettighetene. Vi har spesielt uttrykt vår solidaritet med kampen for det palestinske folket mot undertrykkelse og utnyttelse i hendene på sionistisk bosettingskolonialisme og kampen for våre kamerater og søstre av landløse i Brasil. Likedan nasjoners modige kamp mot trusler vedr integriteten til deres land som utgjøres av tjære-sand utvinning, rørledninger og andre destruktive handlinger styrt av kapital og kampen mot den økende volden mot svarte mennesker, og derfor støtter vi fullt "Black Lives Matter Movement".

Gjør kampen og håpet globalt !

Gitt i Montreal, Quebec, på 14 august 2016


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10
E-post: medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Anders Nordstad, tlf 482 04 755, anders@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as