FN resolusjon om bønder og distriktsbefolkning godtatt

FNs generalforsamlings tredje komité (sosial, humanitær og kulturell) stemte nylig gjennom en resolusjon om bønder og andre som arbeider i distriktene.

FN-erklæringen tar sikte på å bedre beskyttelsen av alle landsbygdsbefolkningers rettigheter, inkludert bønder, fiskere, nomader, landbruksarbeidere og urfolk

, og for å forbedre levekårene, samt styrke matsuverenitet, kampen mot klimaendringer og bevaring av biologisk mangfold. Endringen i FN-erklæringen utgjør også et viktig bidrag til det internasjonale samfunnets innsats for å fremme familieoppdrett og bondebruk.

Bolivia, leder av prosessen, understreket viktigheten av FNs erklæring for å realisere mer motstandsdyktig, bærekraftig og inkluderende samfunn: "Vi mener at dette er et stort skritt mot offentlig politikk som ikke bare anerkjenner bøndernes rettigheter og behov, men også deres bidrag til trivsel og livskvalitet for samfunnene de nærmer seg gjennom sitt daglige arbeid. Vi er sikre på at dette instrumentet vil spille en sentral rolle i menneskerettighetene, samt i utryddelse av sult og fattigdom, i tråd med Agenda 2030 for bærekraftig utvikling og tiår med familiebonde uten å forlate noen.

Siden vedtaket ved FNs menneskerettighetsråd i Genève i slutten av september har La Via Campesina og dets allierte fokusert på å sørge for at FNs deklarasjon vedtas av FNs generalforsamling. La Via Campesina-delegater som har vært til stede i New York siden begynnelsen av den tredje komiteens sesong, uttrykte tilfredsstillelse etter avstemningsresultatene.
"I dagens situasjon, hvor finansiell kapital og selskaper legger all sin kraft i å monopolisere mat og konsentrere land og matvarer på bekostning av våre liv er vedtak av erklæringen om bønders rettigheter i FN en strategisk seier, ikke bare for bønder, men for verdens befolkninger som helhet. Vi vil fortsette på denne lange veien til kamp og enhet, for rettigheter og sosial rettferdighet. Vi er overbevist om at fullstedig demokrati bare er mulig gjennom agrarisk reform, sosial funksjon av land og full nytte av bøndernes rettigheter ", sa Diego Monton La Via Campesina (CLOC)

Komiteens godkjennelse av FNs erklæring var preget av en del debatt, men det var en konsekvent støtte fra Afrika, Asia og Latin-Amerika. Noen negative reaksjoner kom fra Europa og andre regioner, med den amerikanske delegasjonen avvist teksten da de har langvarige bekymringer om FN-erklæringen, som forsøkte å utvide eksisterende rettigheter, utpeke bøndernes menneskerettigheter over andre gruppers, og også på de kollektive rettighetene som er fastsatt i innholdet. De europeiske landene ble delt i deres svar.

"I den tredje komiteen, hvor alle FN-landene deltar, har vi vært vitne til et stort mangfold av posisjoner i Øst- og Vest-Europa. For de som støttet oss, takker vi dem sterkt. Dine stemmer for menneskelige verdier i menneskerettighetene gir håp for millioner av bønder, menn og kvinner over hele kontinentet. For de som avstod eller stemte imot, ønsker vi å fortelle at bønder og småbønder i landene ikke kan bli etterlatt, sier Ramona Duminicioiu fra La Via Campesina Europe.

"Etter desembers godkjennelse fra FNs godkjennelse vil vi starte et nytt kapittel om bønders rettigheter, og vi krever at alle FN-land forplikter seg til å gjennomføre erklæringen. Vi er fast bestemt på å bidra til et bedre samfunn, for å bekjempe klimaendringene, for å avslutte sulten, for å gi variert og næringsrik mat for alle, "la hun til.

Zainal Arifin Fuat, fra La Via Campesina Asia, sa at denne erklæringen er et landemerke øyeblikk i bondekampen.
"Erklæringen anerkjenner den fremtredende rollen som bønder spiller i å løse flere kriser som vi står overfor i dag - mat, miljø, sosial og økonomisk. Bønder er avgjørende for mattrygghet og suverenitet og realisering av retten til mat, spesielt i utviklingsland hvor de gir opp til 80% av maten som er lokalt konsumert. Denne FN-erklæringen vil også bidra til menneskehetens arbeid for å avslutte fattigdom, sult og oppnå våre mål for bærekraftig utvikling. I Asia tror vi at hvis våre rettigheter blir anerkjent og beskyttet ytterligere, vil folk være kunne utvikle landsbygda og deretter unngå landlig-urban migrering som skaper uløselige problemer", la han til.

"Forvrengningen av ressurser som foregår på det afrikanske kontinentet og andre steder, har gitt bøndene en ekstremt sårbar posisjon. Det pågående angrepet på bondefrøsystemer har konsekvenser som går ut over de som produserer maten. Vi har kampanjer for et internasjonalt instrument som kan beskytte våre rettigheter som bønder og for å beskytte våre mattsystemer fra å bli hindret i å favorisere noen. Det er et stolt øyeblikk for millioner av bønder verden over, som aldri gir opp når de møter motgang ", sa Elizabeth Mpofu, generell koordinator for La Via Campesina.


"Bonderbevegelsens kraft blir følt på det høyeste nivået av internasjonal styring: for dette må vi erkjenne det harde arbeidet og lidenskapen til så mange bønder over hele verden. Bøndenes solidaritet internasjonalt er et bevis på hvor nært vi og våre problemer er knyttet, uavhengig av hvor vi bor. Imidlertid er det i dag bare et skritt på den lange veien til rettferdighet for folk på landsbygda. Vi må videreføre dette momentum og sette erklæringen til handling på alle nivåer i samfunnet, sier Jessie MacInnis, La Via Campesina Nord-Amerika.


FNs deklarasjon vil bli formelt ratifisert av FNs generalforsamling i desember 2018, etter beslutningen tatt av den tredje komiteen.

 


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10
E-post: medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Anders Nordstad, tlf 482 04 755, anders@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as