General Assembly i ECVC 22-24 mars

Av Marielle de Roos, styremedlem NBS

Norsk Bonde- og Småbrukarlag er med i den verdensomspennende bonde- og småbrukerbevegelsen La Via Campesina. Det er egne undergrupper i alle verdensdeler. I Europa forkortes den for ECVC – European Coordination Via Campesina. På General Assembly (årsmøte) til European Coordination Via Campesina i dagene 22-24 mars, var representanter fra 22 europeiske bonde og småbrukerorganisajoner samlet.
Styremedlem i NBS Marielle Vink de Roos og leder i Internasjonalt utvalg i NBS Stein Brubæk, representerte NBS.

I tillegg til vanlige årsmøtesaker var hovedfokuset i år på problematikken rundt migrasjon i Europa for landbruket, og arbeidere i landbruket. Vi fikk høre om situasjonen til flyktninger og arbeidere i jordbruket (og skogbruk) som blir utnyttet når det gjelder arbeidsforhold, boforhold og seksuelt. Dette er en tragedie for de mennesker det gjelder, men også for matproduksjons systemet vi kreerer. Migrasjon skaper problemer for landbruket i de områder folk flykter eller reiser i fra på grunn av mangel på arbeidskraft som gjør at tradisjonelle matproduksjons systemer forsvinner. I Øst-Europa er det områder, der en hel generasjon er fraflyttet. I tillegg skaper billig arbeidskraft en unaturlig arbeidssituasjon i jordbruket i det landet folk flytter til.
Store tema som rettigheter til småbrukere, agroøkologi, frø-problematikken, tilgang til marked og kampen mot agroindustri ble også diskutert. Som vår tyrkiske kollega sa, er krig, klima og fattigdom hovedårsaken til migrasjon og flyktningsituasjonen i verden. Vi er nødt til å angripe årsaken istedet for å peke på migrasjonen som et problem.
Den 25. mars ble det arrangert demonstrasjon på 60 årsdagen til stiftelsen av EU. Småbrukere fra hele Europa viser at vi står sammen, og kjemper sammen for rettigheter til alle som arbeider i landbruket. Vi ønsker å produsere sunn mat på en rettferdig måte!

 


Velg ditt fylkeslag

PÅMELDING TIL LANDSMØTET VIA TEAMS 31. OKTOBER. TRYKK HER!

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as