Globaliseringskonferansen 2018: Makt og mat i fokus

Av Ilona Drivdal, Internasjonalt utvalg

Globaliseringskonferansen 2018 går av stabelen 12. - 14. oktober, på kulturkirken Jakob Oslo. Det handler om «MAKT» –  konferansens overordnete tema i år.

Landbruk og mat er viktige undertema i stormøtene, og NBS Internasjonalt utvalg arrangerer møter om agroøkologi, Bønders Rettigheter i FN, og sammenhengen mellom jordrettigheter og tvungen migrasjon. Det er mange andre spennende og aktuelle foredrag seminarer og workshops. Æresgjester er Vandana Shiva, Merete Furuberg, Erik Reinert mfl, og vi ser frem til flere kulturelle arrangement. Mottoet er: «en bedre verden er mulig».

«Norges største politiske verksted»

Internasjonalt utvalg i NBS arbeider både internasjonalt - gjennom vårt medlemskap i La Via Campesina - og her hjemme i Norge, for å knytte kontakter og skape allianser med likesinnede organisasjoner. En paraplyorganisasjon er Norges Sosiale Forum (NSF), og det politiske forum er Globaliseringskonferansen som avholdes annet hvert år. Denne konferansen er en stor anledning for NBS å bli sett, å skape allianser og å delta i samfunnsdebatt. Viktige tema er miljø og klima, helse, velferd og utdanning, kvinner, flyktninger, krig og konflikt, handelspolitikk og økonomi.
Vi har dessuten muligheten å markere oss her med stand og informere om vårt arbeid nasjonalt og internasjonalt. Konferansen henvender seg til et bred publikum og frister med konserter, filmer og utstillinger. Nytt i årets program Bondens Marked utenfor konferansestedet samme dagen! Det er strålende anledning å tilby lokal produsert mat og å synliggjøre bonden.

GK 2018: Det handler om makt og mat

Årets overordnete tema er «MAKT», og ett av 4 hovedmøter handler om mat og landbruk. Internasjonalt utvalg er stolt at NBS leder Merete Furuberg og Vandana Shiva er invitert som foredragsholdere for stormøtet (plenumsmøte) «Ta havet tilbake og jorda i bruk».

Internasjonalt utvalg inviterer dessuten til debattmøter:
Lørdag 13. oktober handler det om «tvungen migrasjon», der vi diskuterer årsaker som fordriver folk fra jord og eiendom, for eksempel internasjonale selskaper. Vi samarbeider med Palestinakomiteen og Latin-Amerika-Gruppen (LAG); deres gjester, hhv bønder og jordløse forteller om sine erfaringer fra Brasil eller Palestina. Samtidig informerer vi om «Bønders Rettigheter», som en del av Menneskerettigheter, som nå i september skal behandles i FN.
Søndag 14. presenterer vi ideer og erfaringer omkring «agroøkologi», som ifølge FAO er beste løsning for å skaffe nok og sunn mat til verdens befolkning. Samarbeidspartner for dette arrangement er «Moreandbetter» med leder Aksel Nærstad.
Det er mange andre spennende «stormøter», workshops og utstillinger, med 4 hovedtema:
• Folkemakt i fare: Fra Markedets usynlige hånd til statens jernneve;
• Kampen om vannet: Vann som maktpolitisk redskap.
• Feminisme verden over: Kampen mot vold, trakassering og sosial kontroll.
• Ta havet tilbake og jorda i bruk: Ei stormønstring om mat-makt.
Globaliseringskonferansen, noen fakta

GK arrangeres for 15. gang, som et møtested for individer og organisasjoner som ønsker en bedre og mer rettferdig verden. Hovedansvarlig er Norges Sosiale Forum (NSF), som paraply for samfunnsengasjerte grupper som har til felles at de setter mennesket, velferd, helse og miljø foran kapital og profittinteresser.

NSF er knyttet til det internasjonale «World Social Forum» der det samles grasrotgrupper verden over. - Småbrukarlaget er en av ca 70 norske organisasjoner som er medlemmer i dette forum (andre medlemmer er Bondelaget, Attac, Handelskampanjen, Nei til EU, Utviklingsfondet, for å nevne noen, samt politiske partier og yrkes-, kvinne- og bistandsorganisasjoner).

Internasjonalt utvalg har deltatt gjennom flere år med tema som klima, fattigdom og, selvsagt, landbrukspolitikk. 2016 inviterte GK som æresgjest Elisabeth Mpofu fra Zimbabwe, leder av La Via Campesina (NBS møtte henne også på Landsmøtet samme år). Småbrukernes globale nettverk i La Via Campesina er også knyttet til «World Social Forum».

Internasjonalt utvalg ser denne konferansen som et viktig politisk forum der kan møte likesinnede, skape felles plattform og ha innflytelse, og vi gleder oss særlig at leder i NBS er invitert blant årets prominente gjester.

Vi ønsker alle våre medlemmer i NBS og venner velkommen til Globaliseringskonferansen 2018, for å delta i kanskje årets viktigste begivenhet når det gjelder samfunnsdebatt!

Kontakt oss i Internasjonalt utvalg eller les mer på: http://globalisering.no/

 


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå stort sett daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as