MISSION COLOMBIA

Et internasjonalt fredsoppdrag av La Via Campesina (LVC) av Marielle de Roos

I 50 år har det vært krig i Colombia. Veldig mange har blitt drept, Colombia er et land i sorg, men med en styrke som har forbauset flere ganger. En stor del av befolkningen mangler de aller viktigeste grunnleggende behov.

Folket har kjempet for å forsvare sin familie, landsby og jord. Forsvart seg mot kriminelle grupper, mafia, paramilitære og militære. For ett år siden ble fredsavtalen signert av presidenten av Colombia, Juan Manuel Santos og FARC (Fuerza Alternativa Revolucionaria de Colombia, Folkets Hær) leder Rodrigo Londoño, eller Timochenko, som folk kaller han i Colombia. Vi feiret forrige uke ett år med fredsavtalen i Bogota. Timochenko ble hyllet i salen, presidenten fikk applaus. Jeg begynte å skjønne hvor komplisert maktkampen er. Folk rundt meg gråt. Dagen etter reiste vi til landsbyer i flere av regionene i Colombia for å finne ut hvordan situasjonen der virkelig er...
LVC og CLOC, småbrukerorganisasjonen i Colombia, organiserte fra 21-27 november et internasjonalt oppdrag, Mission Colombia. Delegasjonen var sammensatt av 26 representanter fra 19 land, inkludert 4 fra Europa, jeg var en av dem.
LVC har sammen med FAO, EU og UNDP (FNs utviklingsprogram: United Nations Development Program), mandat fra den Colombianske regjeringen til å følge fredsprosessen. Vi har hatt møter med regjeringen og fredskomiteen, i tillegg til FAU, FN, ambassadører og universitetet. Alle innser kompleksiteten av situasjonen. Det er en godt beskrevet fredsavtale på plass. Det som skal til er handling og betydelige midler for å få fredsprosessen ordentlig i gang og gjennomført.
LVC tar sitt ansvar svært alvorlig. Vi støtter fredsavtalen og skal bidra i oppfølging og overvåking til fredsprosessen med respekt for Colombias nasjonale suverenitet og menneskerettigheter til folket, ofre og småbrukere spesielt. I dette oppdraget har vi fokusert på punkt 1 i fredsavtalen -Integral Rural Reform-. En del av punktet er at det skal opprettes et landfond for landløse småbrukere og at det skal være formell eiendomsrett til alle matprodusenter. Naturlig forekomst av koka og den store etterspørselen til koka gjør situasjonen enda mer anspent og farlig. Samtidig blir situasjonen relevant for verdens samfunn.
LVC mener at en stabil og varig fred bygges på å løse årsakene som har ført til vold; urettferdig fordeling av land, mangelen på grunnleggende behov og mangel på menneskerettighetene i de rurale områder. Vi vil utarbeide en rapport som kommer til å nå hele verden. Det lages også en dokumentar, som skal være ferdig til General Assembly i januar i Brussel.
Vi har hørt på folket, sett og opplevd en veldig kritisk situasjon. Tilliten til myndighetene har forsvunnet og en stor del av folket kjenner ikke et velfungerende samfunn. Landet må bygges opp på nytt, der alle skal bidra. Småbrukere og folk vi har møtt er klar for dette. Internasjonal solidaritet blir avgjørende for å få fred i Colombia.
Vår rolle blir nå i første instans å dokumentere og kartlegge situasjonen, gjøre dette verdenskjent og følge opp de planlagte prosjekter i de rurale områder.
Gjennomføringen av fredsavtalen i Colombia er ikke bare en garanti for fred og rettferdighet for småbrukere og det colombianske folk. Fra den internasjonale småbrukerbevegelsen ser vi også i denne prosessen et håp for anerkjennelse og respekt for småbrukere og folks sine rettigheter over hele verden.

Marielle de Roos
Økologisk småbruker
Styremedlem NBS
Tlf 95082958


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10
E-post: medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Anders Nordstad, tlf 482 04 755, anders@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as