No woman - no food

LVC avholder den VII, Verdenskonferansen i Bilbao, Baskerlandet 15.-25. juli.

Her møtes mennesker fra hele verden for å dele erfaringer og ta beslutninger. Delegater fra Norge er Marielle Vink de Roos og Ilona Drivdal.

Motto er: "We feed our peoples and build the movement to change the world": (Vi brødfør verden og bygger bevegelsen som endrer verden).

Verdenskonferansen begynte med ungdomskonferansen 15.-16. juli.

"No woman - no food" Kvinnekonferansen 17. juli

Kvinnekonferansen 17.-18. ble innledet med en "mistica" fra ECVC - European Coordination for La Via Campesina: kvinnene kom inn i salen med kurver full av mat: Det er kvinnene som produserer
maten i verden. Det førte til entusiasme i salen da alle kvinnene sluttet seg til dansen.

Kvinner fra hver region i verden og fra alle kontinenter deltar. Mange av dem påført fargerike nasjonale drakter og hatter.

Elisabeth Mpofu, La Via Campesina's president, som kom fra det nåværende hovedkontoret i Zimbabwe, hold åpningstalen, eller rettere sagt, åpningssangen.

Elisabeth sang. "No women - no food", til melodien av den vel kjente Bob-Marley-sangen "No women - no cry".

Hennes budskap var: Uten kvinner ingen matsuverenitet.

Det er ingen selvfølge at kvinnekonferanser er en viktig del av La Via Campesina's agenda, sier Netty Wiebe fra Canada i sitt foredrag, med et tilbakeblikk på 25 år med kvinnekampen i bevegelsen.

Det var først på den 3. verdenskonferansen, holdt i India, at kvinnene fikk egen plass. Og det ble besluttet at kvinneandelen i ledelsen alltid skal være 50-50.

Det gode liv

Viktige tema for kvinnekonferansen er kampanjen mot vold mot kvinnene, en kampanje som aldri tar slutt og som vi må ta på alvor, fordi det er mange former for vold. Særlig ille er situasjonen for kvinnene i de fattige landene der de transnasjonale selskaper grabber land.

Eiendomsretten og retten til egne frø er viktige kampsaker.

Den østerrikske kvinnegruppen sendte en morsom videofilm som alle kan laste ned: her jodler budeiene at vi ikke har tid til vold og elendighet, vi satser på det "Gode liv for alle".

Via Campesina Austria - peasant women Direct Action in Alpbach: with choir, cows and creativity

 

 

No woman - no food


Velg ditt fylkeslag

PÅMELDING TIL LANDSMØTET VIA TEAMS 31. OKTOBER. TRYKK HER!

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as