Jordbruk – et omsorgsyrke

Det er mange sider ved jordbruket som appellerer til maskulinitet; store maskiner, tunge løft, store maskiner, saging og snekring, store maskiner, bruk av drill. Skru or get screwed.

Av Elin Bergerud, bonde, agroøkolog og lektor på naturbruksskole
Fra Forsynt? En solidarisk kokebok.

 

Konkurranseånden er sterk – større traktor enn naboen, høyere avling pr dekar enn naboen, flere storfe enn naboen, og slik drives utviklingen fremover, alternativt bakover, alt ettersom hvem du spør. Men jordbruket har også mange varme sider. Selv liker jeg å omtale jordbruket som et omsorgsyrke, for er det ikke nettopp omsorg det handler om? Omsorg for dyr og jord? En produsentrådgiver fortalte meg en gang at det var påfallende hvordan de gårdsbrukene hvor også kona var involvert i drifta, ofte utmerket seg med særs god drift.

Det handler om å forebygge i stedet for å reparere. Å reparere er alltid dyrere og en større belastning for alle parter (til tross for at det øker BNP). Det handler om å se og oppdage unormal atferd for å kunne avverge et mulig sykdomsforløp. For å få til dette må du ikke bare ha god kjennskap til arten generelt, du må også kjenne individene dine. «Rosa pleier ikke å ligge slik», eller «Gulla pleier alltid å raute når hun ser mennesker?». Man kan velge å plassere den type kunnskap i boksen for «ynkelig og ineffektiv tidsbruk», eller man kan velge å gi det avgjørende betydning for den helhetlige drifta. Selv heller jeg mot sistnevnte. Menn kan selvfølgelig beherske omsorg, og maskuline oppgaver kan selvfølgelig appellere til kvinner. Dette er ikke en tekst for å sementere tradisjonelle kjønnsroller i jordbruket. Men jeg mener at begge kjønn utvilsomt bidrar med viktige verdier og innfallsvinkler. Et konkret eksempel: som tilhenger av kastratproduksjon (dvs. kastrere slakteokser) har jeg opplevd en del fordommer mot selve kastreringen blant mannlige bønder. Til tross for bruk av bedøvelse og smertestillende «knyter» det seg litt ekstra for enkelte å tenke på dette. Da har det ofte slått meg: «Men å dra en så stor kalv som overhodet mulig ut av kua hvert år, det er greit, eller?»

Hadde andelen kvinner i jordbruket vært høyere, hadde andelen uterusprolaps på produksjonsdyr vært proporsjonalt lavere. Det er ihvertfall min påstand. Uterusprolaps er når livmora velter ut, nærmest som en vott hvor fôret vrenger seg. Jeg husker for flere år siden var jeg til stede under nødslakt av sau med uterusprolaps, og tenkte i mitt stille sinn: “Dette skal ikke skje i min drift”. Det står jeg fortsatt ved og har valgt både rase og produksjonsform deretter. Så kan det riktignok fortsatt skje, men da har jeg gjort mitt for å forebygge. Selv har jeg heldigvis aldri opplevd begrensninger eller negative holdninger til at jeg er jente og interessert i jordbruk. Tvert imot har jeg alltid – uten unntak – blitt heiet på av mennesker rundt meg. Både av kvinner og menn. Det setter jeg veldig stor pris på, og veit samtidig at jeg både i historisk og internasjonal sammenheng har vært heldig. 

Omsorg vil antakelig være et «make it or brake it» for kjøttproduksjon i fremtiden. Da trengs flere kvinner i næringa.

 

Kokeboka «Forsynt – en solidarisk kokebok» kan bestilles eller lastes ned gratis her.


Velg ditt fylkeslag

Velkommen til Landsmøte 2021!

NBS inviterer til Landsmøte 2021 ved Gardermoen utenfor Oslo 30.-31.oktober. Her kan du lese mer og melde deg på.

Velkommen til Landsmøte 2021! - les hele saken

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bs_medieplan_2021.pdf, 304kB)

/share/mime/48/pdf.png Aksjonerte for norsk mat og levende bygder s.3
(bosm6-0207-03.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Arrangerer kulturdugnad for norsk mat s.4
(bosm6-0207-04.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Norsk Bonde- og Småbrukarlag gir ikke opp inntektskravet s.5
(bosm6-0207-05.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Opprop for norsk mat og levende bygder s.7
(bosm6-0207-07.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Til kamp mot jordbrukspolitikken s.8-9 (8)
(bosm6-0207-08.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Til kamp mot jordbrukspolitikken s.8-9 (9)
(bosm6-0207-09.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png 128 ungdommer klare for Grønt Spatak s.14
(bosm6-0207-14.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Unik alliansebygging siden 1993 s.15
(bosm6-0207-15.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Norsk Bonde- og Småbrukarlag har fått støtte til nytt REKO-prosjekt s.19
(bosm6-0207-19.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Om makt s.23
(bosm6-0207-23.pdf, 522kB)

/share/mime/48/pdf.png Krossensilering av korn s.24
(bosm6-0207-24.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as