Foto: Norges Bondelag

Jordbrukets krav i tilleggsforhandlingene klart

Kravdokumentet fra jordbruket ble overlevert Landbruks- og matdepartementet i dag kl.16.00. Her kan du lese kravet.  

Jordbruket ber om full kompensasjon for kostnadsøkninger på bygningsmaterialer og handelsgjødsel. Dette innebærer en kompensasjon på 754 millioner kroner med:  

 • 527 mill. kroner for økte gjødselkostnader i 2022 

 • 150 mill. kroner for økte vedlikeholdskostnader for driftsbygninger i 2021 og 2022 

 • 77mill. kroner for økt kapitalslit for driftsbygninger i 2021 og 2022. 

- Vi ber i vårt krav om full kompensasjon for kostnadsøkninger på handelsgjødsel og bygningsmaterialer, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Kjersti Hoff. Hun sier at kostnadsøkninger i en allerede presset næring er alvorlig for bøndenes økonomi.  

 

Fordeling av kompensasjon 

Jordbrukets forhandlingsutvalg legger til grunn at hele kompensasjonen finansieres gjennom budsjettoverføringer. Dette betales ut i februar 2022 som en del av produksjonstilskuddene.  

Kompensasjon av gjødselkostnader fordeles gjennom arealtilskudd. Økte gjødselkostnader for veksthus, finansieres med økt distriktstilskudd for tomat og agurk. De økte vedlikeholdskostnadene for driftsbygninger finansieres med budsjettmidler gjennom en økning i kulturlandskapstilskuddet og et redusert bunnfradrag for søknad om produksjonstilskudd i 2021 med utbetaling februar 2022. Fullstendig oversikt over fordeling av kompensasjon og beregninger finnes her.  

- Å fordele kompensasjonsmidler slik at de følger faktiske kostnader er utfordrende. Særlig kompensasjon av kostnader til bygningsmaterialer og kapitalslitasje var vanskelig. Vi har prøvd å fordele så rettferdig og riktig som mulig, sier Hoff.  

 

Tilleggsforhandlinger etter dramatisk prishopp  

Jordbruket ba om tilleggsforhandlinger 29. juli etter §2-4 «Omgjøringer og tillegg». Bakgrunn for dette var et dramatisk prishopp på en rekke innsatsfaktorer i jordbruket.   

Staten og partene i jordbruket startet innledende sonderinger i august. Budsjettnemda i jordbruket fikk i oppdrag å gjøre nye kostnadsvurderinger for handelsgjødsel og bygningsmaterialer. Budsjettnemnda la fram sin rapport 7. september.    

Jordbruket ba i tillegg om beregninger på økte strømkostnader og en forventet kostnadsøkning på kraftfôr som følge av ekstrem prisoppgang på verdensmarkedet for korn og proteinråvarer. Dette ble ikke tatt til etterretning av staten, men strøm er omtalt i protokoll hvor det er mulighet for justeringer ved kostnadsøkninger.  

/share/mime/48/pdf.png Jordbrukets krav, tilleggsforhandlinger 2021_08.09.2021
(jordbrukets-krav-8.9.20210.pdf, 247kB)


Velg ditt fylkeslag

Velkommen til Landsmøte 2021!

NBS inviterer til Landsmøte 2021 ved Gardermoen utenfor Oslo 30.-31.oktober. Her kan du lese mer og melde deg på.

Velkommen til Landsmøte 2021! - les hele saken

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bs_medieplan_2021.pdf, 304kB)

/share/mime/48/pdf.png Aksjonerte for norsk mat og levende bygder s.3
(bosm6-0207-03.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Arrangerer kulturdugnad for norsk mat s.4
(bosm6-0207-04.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Norsk Bonde- og Småbrukarlag gir ikke opp inntektskravet s.5
(bosm6-0207-05.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Opprop for norsk mat og levende bygder s.7
(bosm6-0207-07.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Til kamp mot jordbrukspolitikken s.8-9 (8)
(bosm6-0207-08.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Til kamp mot jordbrukspolitikken s.8-9 (9)
(bosm6-0207-09.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png 128 ungdommer klare for Grønt Spatak s.14
(bosm6-0207-14.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Unik alliansebygging siden 1993 s.15
(bosm6-0207-15.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Norsk Bonde- og Småbrukarlag har fått støtte til nytt REKO-prosjekt s.19
(bosm6-0207-19.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Om makt s.23
(bosm6-0207-23.pdf, 522kB)

/share/mime/48/pdf.png Krossensilering av korn s.24
(bosm6-0207-24.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as