Foto: Nora May Engeseth

Jordbruksavtalen til Stortinget

Proposisjon om jordbruksavtalen er nå sendt til Stortinget. Den endelige jordbruksavtalen skal vedtas innen 17.juni

Proposisjonen behandles først i næringskomiteen. Dette er standard praksis både ved avtale og brudd. Næringskomiteens innstilling må være klar 8. juni.

Proposisjonen med næringskomiteens merknader sendes så til Stortinget for endelig behandling og vedtak. 

Les proposisjonen her. 

Frist for skriftlige høringsinnspill til Næringskomiteen er 30. mai kl.16.00. Les mer her. 


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10
Sentralbordet er bemannet mellom 09.00 og 15.30. 

E-post: medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

 

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as