Jordbruksforhandlingene 2014

Her finner du oversikt over de viktigste dokumentene fra jordbruksforhandlingene 2014.

Jordbruksforhandlingene 2014 - les hele saken

Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41, 0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970167943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vippsnummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as