Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS) svarer på Listhaugs angrep

Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS) reagerer på Statsråd Listhaugs angrep fra Stortingets talerstol. Statsråden kaller faglaget NBS for uansvarlig fordi vi ikke skrev under årets jordbruksavtale.

- Norsk Bonde- og Småbrukarlag er stolte over å stå opp for noen av de viktigste verdiene i vår tid. Vi kan ikke skrive under en avtale som legitimerer en politikk som svekker matvaresikkerheten, øker inntektsforskjellene og rammer de små og mellomstore brukene. Det er godt å se at flere politikere på Stortinget har mot til å stå for at de mener det samme, sier leder i Norsk Bonde- og Smårbrukarlag, Merete Furuberg.

- Vi tar ansvar for å få til en annen og bedre politikk.

- Den inngåtte avtalen gir en inntektsmulighet på 13 000 kr pr årsverk for et gjennomsnittsbruk. En gjennomsnittlig lønnsmottaker har fått en lønnsøkning på 16 000 kr. For små- og mellomstore bruk er forskjellen langt større. For dem innebærer den inngåtte avtale et betydelig mindre tillegg. Norsk Bonde- og Småbrukarlag kunne ikke bli med på en avtale på slike vilkår..

Landbruksminister Sylvi Listhaug oppga bl.a. følgende for at hun er fornøyd med årets avtale:

«Strukturendringene som ble vedtatt i fjor, står ved lag».

Norsk Bonde- og Småbrukarlag mener det er åpenbart at avtalen vil bidra til at flere gir opp jordbruksproduksjonen og at arealer går ut av produksjon. Uten kraftfôrprisøkning stimuleres bruken av kraftfôr på bekostning av norskdyrket grovfôr. En gjør seg mer avhengig av importfôr og matsikkerheten svekkes.

- Med dagens sikkerhetspolitiske situasjon, voksende klimautfordringer, befolkningsvekst og spådommer om mat- og vannmangel, kunne ikke Norsk Bonde- og Småbrukarlag skrive under årets jordbruksavtale, sier Furuberg.

Merete Furuberg

Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag


Velg ditt fylkeslag

PÅMELDING TIL LANDSMØTET VIA TEAMS 31. OKTOBER. TRYKK HER!

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as