/share/mime/48/pdf.png NBS krav ved jordbruksforhandlingene 2017
(nbs-krav-2017-2304.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbrukets felleskrav ved jordbruksforhandlingene 2017
(jordbrukets-krav-2017.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Bruddprotokoll 16. mai 2017
(bruddprotokoll-16.-mai-2017.pdf, 399kB)

/share/mime/48/pdf.png Sluttprotokoll med fordelingssskjema - jordbruksforhandlingene 2017
(sluttprotokoll-med-fordelingsskjema.pdf, 646kB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbruksavtale 2017-2018
(jordbruksavtale-2017-2018.pdf, 1MB)

Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41, 0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970167943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vippsnummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as