/share/mime/48/pdf.png NBS krav ved jordbruksforhandlingene 2018
(nbs-krav-2018-230418.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbrukets krav ved jordbruksforhandlingene 2018
(jordbrukets-krav-2018.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Statens tilbud ved jordbruksforhandlingene 2018
(jordbruksoppgjoret-2018-statens-tilbud.pdf, 4MB)

/share/mime/48/pdf.png Sluttprotokoll for jordbruksforhandlingene 2018
(jordbruksoppgjoret-2018-sluttprotokoll-endelig.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Fordeling-avtale for jordbruksoppgjøret 2018
(jordbruksoppgjoret-2018-fordeling-avtale-2018-pdf-160518.pdf, 1MB)

Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 10 side 3
(nr-10-side-3-13-desember.pdf, 411kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 10 side 9
(nr-10-side-9-13-desember.pdf, 279kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 10 side 17
(nr-10-side17-13-desember.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 10 side 28
(nr-10-side-28-13-desember.pdf, 934kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2020 – Foran jordbruksforhandlingene
(studieheftet-2020.pdf, 817kB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-2020.pdf, 78kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as