/share/mime/48/pdf.png NBS krav ved jordbruksforhandlingene 2018
(nbs-krav-2018-230418.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbrukets krav ved jordbruksforhandlingene 2018
(jordbrukets-krav-2018.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Statens tilbud ved jordbruksforhandlingene 2018
(jordbruksoppgjoret-2018-statens-tilbud.pdf, 4MB)

/share/mime/48/pdf.png Sluttprotokoll for jordbruksforhandlingene 2018
(jordbruksoppgjoret-2018-sluttprotokoll-endelig.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Fordeling-avtale for jordbruksoppgjøret 2018
(jordbruksoppgjoret-2018-fordeling-avtale-2018-pdf-160518.pdf, 1MB)

Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41, 0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970167943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vippsnummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as