/share/mime/48/pdf.png Protokoll forenklede forhandlinger 2020
(protokoll-forenklede-forhandlinger.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Fordelingsskjema forenkla jorbruksforhandlinger 2020
(fordelingsskjema2020.pdf, 1MB)

Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41, 0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970167943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vippsnummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as