/share/mime/48/pdf.png NBS' primærkrav innenfor felles forhandlingsramme 2021
(nbs-krav_jordbruksoppgjoret-2021.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbrukets krav 2021
(jordbruksforhandlingene-2021-jordbrukets-krav.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png Statens tilbud 2021
(statens-tilbud-2021.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Referat bruddmøte 6 mai 2021 - omforent
(referat-6-mai-omforent.pdf, 224kB)

/share/mime/48/pdf.png Dagsprotokoll jordbrukets forhandlingsutvalg - bruddmøte 6 mai 2021
(dagsprotokoll-jordbrukets-forhandlingsutvalg-06.05.pdf, 82kB)

/share/mime/48/pdf.png Teknisk jordbruksavtale 2021
(teknisk-jordbruksavtale-2021.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Studiehefte 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41, 0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970167943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vippsnummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as