Forhandlingsutvalget i NBS: Arne Lofthus, Merete Furuberg og Torbjørn Norland.

Brudd i forhandlingene

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag gitt staten tilbakemelding om at det blir brudd i årets jordbruksforhandlinger. -Vi kan ikke godkjenne hverken den økonomiske rammen eller den politiske retningen for dette oppgjøret, sier Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Regjeringen har gjennom sitt reviderte tilbud, foreslått rammevilkår som gir grunnlag for en inntektsvekst på 10.400 kroner pr. årsverk fra 2015 til 2016, mens andre grupper forventes å få en inntektsvekst på 16.000 kroner. Dette vil øke inntektsavstanden til andre grupper i samfunnet ytterligere.

- I sitt reviderte tilbud foreslår staten å videreføre bevilgningen over jordbruksavtalen uendret. Realverdien av budsjettmidlene går dermed ned. Dette gir ikke rom for å snu de negative utviklingstrekkene innenfor jordbruket knyttet til rekruttering og arealnedgang, og gjør det stadig vanskeligere å opprettholde et landbruk over hele landet bestående av små og store bruk. Gjennom en uendret budsjettbevilgning har vi ingen mulighet til å styrke små og mellomstore bruk i distriktene, og disse brukene er svært viktige for å kunne øke matproduksjonen, fortsetter Furuberg.

Gjennom prosessene som er ført, har staten vist at de ikke er villige til å imøtekomme jordbrukets krav om kronemessig lik inntektsutvikling som andre grupper og en reduksjon i inntektsavstanden til andre grupper. Kronemessig lik inntektsutvikling som andre grupper tilsvarer 590 millioner kroner.

- Vi har i årets jordbruksforhandlinger brukt svært lang tid, og undersøkt alle muligheter for å komme fram til en forhandlingsløsning. Likevel må vi konstatere at avstanden mellom partene er altfor stor. Den økonomiske rammen er for liten, og retningen fra fjorårets tilbud er videreført. Denne retningen er vi grunnleggende uenig i, og derfor bryter vi forhandlingene, avslutter Furuberg.

For mer info:
Merete Furuberg - 90163092
Olaf Godli - 97546142
John Petter Løvstad - 45025212


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er uten daglig bemanning slik situasjonen er.

For henvendelser som gjelder medlemskap/medlemsregisteret; ring medlemssekretær Cathrine Engelstad, tlf 904 13 376, e-post medlem@smabrukarlaget.no på dagtid.

Ellers, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

John P Løvstad, tlf 450 25 212, john.petter@smabrukarlaget.no

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Foran jordbruksforhandlingene 2020
(foran-jordbruksforhandlingene-2020.pdf, 848kB)

/share/mime/48/pdf.png Klimakur
(klimakur-medl.avis.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Vilde Haarsaker
(vildehaarsaker-ny-ass-gen-sekr.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Ole Jacob Christensen kronikk
(o-j-christensen-kronikk.pdf, 107kB)

/share/mime/48/pdf.png Medlemsverving
(medlemsverving.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2020 – Foran jordbruksforhandlingene
(studieheftet-2020.pdf, 817kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as