Leder Lars-Petter Bartnes og nestleder Kjersti Hoff i jordbrukets forhandlingsutvalg på vei inn til Landbruks- og matdepartementet i formiddag. (Foto: Vilde Haarsaker, Norsk Bonde- og Småbrukarlag).

Jordbruksforhandlingene 2020: Ny kontakt mellom partene

Det vises til tidligere dialog mellom jordbruket og staten om muligheten for å gjennomføre forenklede jordbruksforhandlinger denne våren.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag har i dag startet konsultasjoner med staten med sikte på å komme fram til en løsning i årets forenklede jordbruksforhandlinger.

Koronasituasjonen fører til at anslag for bl.a. prisvekst, lønnsvekst, renteutvikling, valutasvingninger og anslag for produksjonsvolumer, særlig i grøntsektoren, er svært vanskelige å gi. Dermed mangler store deler av grunnlagsmaterialet for å kunne gjennomføre ordinære jordbruksforhandlinger.

- Til tross for en vanskelig situasjon er det viktig å gå inn i forenklede forhandlinger. Bøndene trenger forutsigbarhet for å sikre norsk matproduksjon. I år det viktigere enn noen gang, sier Kjersti Hoff, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag og nestleder i jordbrukets forhandlingsutvalg.

 


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå stort sett daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as