Jordbruket går i forhandlinger med staten. Foto: Nora May Engeseth

Jordbruksoppgjøret: Grunnlag for forhandlinger

Jordbruket går i forhandlinger med staten.

Jordbrukets forhandlingsutvalg varslet i ettermiddag staten om at det er grunnlag for forhandlinger om en jordbruksavtale for 2022.

- Situasjonen i næringa er alvorlig. Lønnsomheten har vært dårlig over lang tid, og kostnadseksplosjonen har forverret situasjonen, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff.

- Det er stor avstand mellom jordbrukets krav og statens tilbud. Vi trenger et vesentlig inntektsløft for bonden – det er avgjørende for norsk matsikkerhet. Vi går i forhandlinger med mål om å gi bonden et realt løft i årets oppgjør og styrke jordbruket i hele landet, sier Hoff.

Jordbruket leverte sitt krav 27. april. Kravet hadde en ramme på 11,6 milliarder kroner. 4. mai presenterte staten sitt tilbud. Tilbudet hadde en sammenlignbar ramme på 8,9 milliarder, 2,7 milliarder mindre enn jordbrukets krav. En stor andel av rammen er kostnadskompensasjon.

 

Kontakt:

Kjersti Hoff
Tlf: 97120960

Vilde Haarsaker
Tlf: 47668984


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10
Sentralbordet er bemannet mellom 09.00 og 15.30. 

E-post: medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

 

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as