Julefrokost med politisk ledelse i LMD

Landbruksminister Olaug Bollestad og statssekretær Widar Skogan (bak) på besøk hos NBS til den tradisjonelle julefrokosten flankert av Kjersti Hoff, Eli Berge Ness og Kathrine Kinn.

Flere temaer ble diskutert!

  • Kunnskap om matproduksjon i befolkningen
  • Gode nok rammebetingelser for små og mellomstore melkebruk for å oppnå ombygging og fortsatt satsing
  • Husdyrproduksjon tilpasset ressursgrunnlaget
  • Markedsbalansering - høringer og rammebetingelser

Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41, 0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970167943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as