Julehilsen

Vi ønsker alle våre medlemmer, gode samarbeidsparter og venner en riktig god jul og et godt nytt år !

Vi vil trekke fram noe av det vi har jobba med i år:

Vi har fronta standpkt om at vi bønder skal produsere mest mulig av den maten den norske befolkningen spiser utifra våre klimatiske muligheter. Vi må derfor produsere mer korn, belgvekster og grønnsaker der det er mulig og holde drøvtyggerne på de arealene som ikke er egna til annet en gras, de ekte grassarealene.

Rekoringer i vekst. Nå er det etablert 75 rekoringer rundt om i landet med ca 400.000 medlemmer! Vårt «Matnyttigprosjekt» som avsluttes nå, har vært en viktig formidler av denne salgskanalen. Vi har et nytt REKO-prosjekt i gang som jobber med kvalitetssikring på flere nivå, matsikkerhet og omdømme.
Klimaavtalen mellom staten og jordbruket er på plass. Den gir muligheter; og vi skal gjøre det vi kan for å styrke norsk sjølforsyning på norske ressurser på en klimariktig måte.

Tilskudd til småskala grønnsaksproduksjon gjennom jordbruksavtalen. Dette vil gi muligheter for nye småskalaprodusenter i en oppstartsfase. Det kan gi ny giv for bruk av de gode, men små arealene i hele vårt langstrakte land da det etterspørres mer lokalproduserte grønnsaker. Dette vil gjelde for småskala og direkte salg gjennom gardsbutikker, Bondens marked og Reko.

Dessverre ble ikke nedtrekket i mjølkeproduksjonen sett på som en mulighet for å produsere norsk melk på norske ressurser, noe som ville ført til lavere gjennomsnittsytelse og mer bruk av beite i inn- og utmark. Noe som er både klimariktig og bærekraftig. Vi brøt forhandlingene med staten. Det må bli mer lønnsomt for bonden å produsere mjølk og kjøtt på mest mulig av våre grasarealer i tillegg til norsk kraftfôrråvare. Diskusjonen er løfta høyt, virkemidlene må finnes!

Vi vil takke medlemmer, tillitsvalgte i lokallag og i fylkeslagene og gode venner/alliansepartnere for samarbeidet i år. Aktiviteten, synligheten og gjennomslagskraften vår bygger på at dere er aktive, kommer med innspill, dermed gjør vi hverandre gode. Jo breiere allianser vi bygger, jo sterkere er vi!

Siden landsmøtet i november har vi fått 2 nye medlemmer om dagen! Det er moro og det er lovende. Vi fortsetter vårt gode målretta arbeid på alle nivåer for et landbruk i hele landet basert på norske ressurser!

 


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Forside
(bogsnr321s1.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Leder, kronikk
(bogsnr321s2.pdf, 114kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Salmonella i norsk dagligvarehandel
(bogsnr321s3.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Tre av fire bruk borte på 50 år
(bogsnr321s4.pdf, 297kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_- Endelig satt på plass
(bogsnr321s8.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as