Kjersti Hoff enstemmmig gjenvalgt som leder

Kjersti Hoff ble enstemmig gjenvalgt som leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag på landsmøtets avslutningsdag 10. november. Som politisk nestleder ble valgt Eli Berge Ness og organisatorisk nestleder Kathrine Kinn.

Øvrige styremedlemmer ble:

Kjell Erik Brandstadmoen (gjenvalgt for 2 år),

Olav Endre Liseter (valgt for 2 år)

Marielle Vink de Roos (ikke på valg),

Randi Karlstrøm (ikke på valg)

1. vararepresentant: Ståle Støen

Ny ordfører i representantskapet ble valgt: Ole Tvete Muriteigen

Ny varaordfører i representantskapet ble valgt: Bergljot Styrvold


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41, 0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970167943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as