Kjersti Hoff enstemmig innstilt som leder for nytt år

Valgnemnda i Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag lagt fram innstillingen sin om valg av tillitsvalgte på landsmøtet 31. oktober.

En enstemmig valgnemnd innstiller på at Kjersti Hoff skal fortsette som leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag for et nytt år.

- Kjersti Hoff har vært en god og samlende leder for organisasjonen de to årene hun har sittet som leder. Hun har stor arbeidskapasitet og ikke minst innsikt i de vanskelige landbrukspolitiske debattene som pågår, sier fungerende leder i valgnemnda, Arne Lofthus.

- I koronasituasjonen har hun arbeidet hardt for at grupper i jordbruket som mistet markedet sitt over natta skulle få kompensasjon på lik linje med andre næringer som har opplevd det samme og hun har målført behovet for ekstra tildeling av investeringsmidler til jordbruket, både for å avhjelpe investeringsutfordringene som er i jordbruket, men også for å holde bygg- og anleggsbransjen med oppgaver i en vanskelig periode, sier Lofthus.

Han trekker også fram viktigheten av kontinuitet i organisasjonen i en periode med store utskiftninger i sekretariatet.

- Det er viktig at Kjersti fungerer som leder i det kommende året der både generalsekretær, tidligere assisterende generalsekretær og redaktør for Bonde og Småbruker går av med pensjon eller slutter i løpet av kort tid, sier Arne Lofthus.

Valgnemnda foreslår videre at Kristoffer Fodnes fra Oppland, Sander Solheim fra Sogn og Fjordane og Ann Guro Hansen kommer inn som nye styremedlemmer for to år. Når det gjelder Sander Solheim og Ann Guro Hansen er det et flertall i valgnemnda som ønsker disse som nye styremedlemmer. Et mindretall i valgnemnda ønsker Ola Fiskvik som nytt styremedlem, mens et annet mindretall i valgnemnda ønsker gjenvalg på Randi Karlstrøm som styremedlem.

Eli Berge Ness er innstilt for et nytt år som politisk nestleder, mens Kristoffer Fodnes er innstilt som ny organisatorisk nestleder etter at Kathrine Kinn ikke ønsker gjenvalg som nestleder.

Marielle de Roos og Olav Liseter ønsker ikke gjenvalg til styret.

Valgnemnda innstiller på at Ole Tvete Muriteigen fortsetter som ordfører i representantskapet mens Astrid Tove Olsen er foreslått som ny varaordfører.

Valgnemndas innstilling til nytt styre:

Navn

Innstilling

Fylke

Produksjon

Alder

Merknad

Kjersti Hoff

Leder, 1 år

Hedmark

Mjølk, datter/svigersønn har tatt over

58

 

Eli Berge Ness

Politisk nestleder, ikke på valg

Sogn og Fjordane

Sau

53

 

Kristoffer Fodnes

Organisatorisk nestleder, 2 år

Oppland

Produksjon av grovfôr for salg, skog

41

 

Kathrine Kinn

Styremedlem, ikke på valg

Telemark

Mjølk og sau

28

 

Kjell Erik Brandstadmoen

Styremedlem, ikke på valg

Oppland

Sau

53

 

Ann Guro Hansen

Styremedlem, ny for 2 år

Nordland

Sau

49

Delt innstiling

Sander Solheim

Styremedlem, ny for 2 år

Sogn og Fjordane

Mjølk

21

Delt innstilling

For mer info:
Fungerende leder i valgnemnda, Arne Lofthus 993 55 590
Generalsekretær Olaf Godli 975 46 142
Ass. generalsekretær Vilde Haarsaker 476 68 984


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Forside
(bogsnr321s1.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Leder, kronikk
(bogsnr321s2.pdf, 114kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Salmonella i norsk dagligvarehandel
(bogsnr321s3.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Tre av fire bruk borte på 50 år
(bogsnr321s4.pdf, 297kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_- Endelig satt på plass
(bogsnr321s8.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as