Foto: Nora May Engeseth

Kjersti Hoff gjenvalgt som leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Landsmøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag har gitt Kjersti Hoff fornyet tillitt som leder av organisasjonen det kommende året.

Hoff går nå inn i sin fjerde periode som leder.

- Vi er i god driv for å bygge organisasjonen videre, men må gjøre mer for å legge til rette for aktivitet i alle ledd. Gjennom styrking av organisasjonsarbeidet skal vi bli en enda tydeligere politisk premissleverandør. I sin tale til landsmøtet i dag ga vår nye landbruksminister oss en invitasjon til samarbeid om hvordan vi sammen skal finne de gode politiske løsningene for å sikre inntektsjamstilling og en ny retning i landbrukspolitikken. Dette er vi gang med, sier Kjersti Hoff.

Det var knyttet spenning til valget av organisatorisk nestleder. Her hadde valgnemnda lagt fram en delt innstilling mellom Ola Fiskvik og Eldar Melbøe Kyllesø, men Kyllesø valgte å trekke seg rett før valget.

Ola Fiskvik ble valgt til organisatorisk nestleder.

- NBS er en liten organisasjon som trenger å ta i bruk alle ressurspersoner og kunnskap som finnes i organisasjonen, på alle nivå. Styret må dyrke fram samhold og tillitt mellom medlemmene og organisasjonens ulike organer. Og vi må verve alle som stiller seg bak NBS sin formålsparagraf, sier Fiskvik.

Styret i Norsk Bonde- og Småbrukarlag for 2021/22 består av:
Leder: Kjersti Hoff, Hedmark (gjenvalg)
Politisk nestleder: Eli Berge Ness, Sogn og Fjordane (gjenvalg)
Organisatorisk nestleder: Ola Fiskvik, Nord-Trøndelag (ny)
Styremedlem: Kjell Erik Brandstadmoen, Oppland (gjenvalg)
Styremedlem: Ann Guro Hansen, Nordland (ikke på valg)
Styremedlem: Sander Solheim, Sogn og Fjordane (ikke på valg)
Styremedlem: Kristoffer Fodnes, Oppland (ikke på valg)

1. vara: Eldar Melbøe Kyllesø, Rogaland (ny)
2. vara: Vegard Vigdenes, Nord-Trøndelag (gjenvalg)
3. vara: Irene Dalland, Hordaland (gjenvalg)
4. vara: Hanne Guåker, Hedmark (ny)
5. vara: Ståle Støen, Hedmark (gjenvalg)

Ordførere i representantskapet
Ordfører Astrid Tove Olsen, Nordland
Varaordfører Ole Tvete Muriteigen, Oppland

Ungdomsutvalget
Leder Åshild Charlotte Monsø, Nord-Trøndelag (gjenvalg)
Medlem Runa Tunheim, Møre og Romsdal (ny)
Medlem Simen Løken, Oppland (ny)
Medlem Gerbrand Vink, Nordland (ikke på valg)
Medlem Nora Fjeldkåsa, Sogn og Fjordane (ikke på valg)

Kvinneutvalget
Leder Ingeborg Tangeraas, Nordland (gjenvalg)
Medlem Ragnhild Godal, Møre og Romsdal (ny)
Medlem Hanne Merete Bjervik, Sogn og Fjordane (ny)
Medlem Gry Løberg, Buskerud (ikke på valg)
Varamedlem Guro Villand (gjenvalg)


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bs_medieplan_2021.pdf, 304kB)

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as