Foto: Leonid Rødsten

Salmonella i importkjøtt

Mattilsynet bekreftet i en pressemelding i går at det pågående salmonellautbruddet i Norge kan knyttes til et parti med storfekjøtt som er importert fra Tyskland.

-          Utfordringen med salmonella er større ved import av kjøtt enn det vi selv produserer i Norge. Vi har en spredt struktur med små besetninger og et grundig og gjennomarbeidet kvalitetssystem i norsk matproduksjon. Vi har god dyrevelferd og lite antibiotikabruk, sier leder Kjersti Hoff i Norsk Bonde og Småbrukarlag.

-          Det er viktig for forbrukerne å kunne ta gode og opplyste valg i butikken og da må det fremkomme tydelig hvor kjøttet kommer fra, fortsetter Hoff

Mattilsynet bekreftet i en pressemelding i går at det pågående salmonellautbruddet i Norge kan knyttes til et parti med storfekjøtt som er importert fra Tyskland. Som en følge av dette tilbakekaller Norgesgruppen kjøttdeig, karbonadedeig og burgere som kan knyttes til dette partiet – kjøttet er nå er båndlagt av Mattilsynet på et fryselager i Rogaland.

-          Utfordringen med salmonella er større ved import av kjøtt enn det vi selv produserer i Norge Vi har en spredt struktur med små besetninger og et grundig og gjennomarbeidet kvalitetssystem i norsk matproduksjon. Vi har god dyrevelferd og lite antibiotikabruk, sier leder Kjersti Hoff i Norsk Bonde og Småbrukarlag.

-          Det er viktig for forbrukerne å kunne ta gode og opplyste valg i butikken og da må det fremkomme tydelig hvor kjøttet kommer fra, fortsetter Hoff

Det gjøres med ujevne mellomrom funn av salmonella i importert kjøtt. Når bakterien oppdages, må kjøttet behandles slik at det ikke lenger utgjør smitterisiko, for eksempel ved varmebehandling. Mattilsynet undersøker nå hvordan kjøtt som utgjør en smitterisiko har kommet på markedet.

-          I våre handelsavtaler med utlandet (WTO, artikkel 19 og protokoll 3 til EØS-avtalen) sidestilles kjøtt uavhengig av produksjonsmåte – det er bare pris som teller. Det synes vi på mange måter er en logisk brist.

-          Vi håper ingen har blitt alvorlig syke gjennom dette utbruddet. Det er viktig og bra at vi har systemer i Norge som fanger opp slike uheldige hendelser, avslutter Kjersti Hoff

Link til Mattilsynets sider: (https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/smittekilden-til-salmonellautbrudd-funnet?publisherId=10773547&releaseId=17903141)

For mer info:

Leder Kjersti Hoff                                             971 20 960

Generalsekretær Anders Nordstad                   482 04 755

Ass. generalsekretær Vilde Haarsaker              476 68 984


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Forside
(bogsnr321s1.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Leder, kronikk
(bogsnr321s2.pdf, 114kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Salmonella i norsk dagligvarehandel
(bogsnr321s3.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Tre av fire bruk borte på 50 år
(bogsnr321s4.pdf, 297kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_- Endelig satt på plass
(bogsnr321s8.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as