Følg det digitale landsmøtet

Lørdag 31. oktober avholdes digitalt landsmøte i Norsk Bonde- og Småbrukarlag fra kl. 08.30 til 19.00.

Trykk her for å koble deg til overføringen av landsmøtet

For de som vil følge strømmingen av landsmøtet kreves det ingen påmelding.

Det deltar 139 utsendinger på landsmøtet, i tillegg til representantskap og styre. Møtet foregår over Teams og produseres fra kontoret i Akersgata i Oslo, der deler av sekretariatet og Kjersti Hoff er samlet. I flere fylker er det lagt opp til felles samlinger for utsendingene.

Henvendelser:

 • Presse: Vilde Haarsaker, ass. generalsekretær (47 66 89 84)
 • Teknisk: Torgeir Vestre (41 75 86 50)

Alle sakspapirer er samlet i landsmøteheftet, som kan lastes ned her

Årsmelding finner du her

Strategidokument finner du her


PROGRAM:
08.30 Åpning av landsmøtet
Kulturelt innslag – Tori Snerte
Åpningshilsen v/ Åshild Charlotte Monsø, leder i ungdomsutvalget
Konstituering: Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Formell godkjenning av: fullmaktskomité, redaksjonskomité, og to personer til å skrive under protokollen.
Godkjenning av forretningsorden.

09.00 Leders tale til landsmøtet
Kjersti Hoff

09.30 Pause

09.45 Landsmøtedebatten begynner

11.45 Matpause

12.15 Landsmøtedebatten fortsetter

13.00 Pause

13.10 Behandling av ny strategiplan for Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Innledning ved styremedlem Randi Karlstrøm

14.30 Pause

14.45 Behandling av innkomne forslag

16.45 Pause

17.00 Presentasjon av kandidater til tillitsverv

17.30 Valg

18.30 Årsmelding 2019 – 2020. Orientering om budsjettet for 2021
Arbeidsplan for 2021 – orientering
Ved Olaf Godli, generalsekretær i Norsk Bonde- og Småbrukarlag

19.00 Møteslutt


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 9 - 13 nov

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Kjersti Hoff
(gjenvalgt.pdf, 407kB)

/share/mime/48/pdf.png Åse Charlotte Monsø
(lm-hilsen.pdf, 188kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as