Klima-og sjølbergingspakke.

Fylkesledermøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag foreslår en klima- og sjølbergingspakkesom skal brukes for at næringa skal være i stand til å øke sjølbergingsgraden i landet vårt og å bidra til reduserte klimagassutslipp

Norsk landbruk, basert på norske ressurser, er ikke et klimaproblem. Men kan, med riktig politikk, være en stor del av løsningen!
Vi må i fellesskap arbeide for en ny jordbrukspolitikk som sikrer den norske befolkninga trygg og sikker matforsyning, bidrar til økt sjølforsyning og gir norske bønder lønns- og arbeidsvilkår på linje med andre grupper. Samtidig skal vi bidra til å fylle FAOs målsetting om at alle land har et ansvar for å produsere nok basismatvarer til egen befolkning, basert på lokale, fornybare ressurser.
Viktige moment for å nå disse målene er:
Gjeninnføre «tak» og en tydeligere «struktur» på tilskott i enkeltproduksjoner.
Innføre tak på totalutbetaling til enkeltbrukere.
Prioritere kornproduksjon gjennom økte priser, Særlig med fokus på produksjon av matkorn.
Omregningsfaktoren for gjødsla beite økes til 0,8, stimulere til økt utnytting av utmarksareal.
Gjennomføre kanaliseringspolitikken med fokus på å beholde fruktbar jord både i gras- og kornområda.
Øke fokus på produksjonsmåte fremfor volum.
Målsetting om 100% norsk for til norske husdyr.
Våre krav og forslag er basert på et ønske om å gjøre landbruket i stand til å fylle de viktige samfunnsoppdrag som allerede er definert av Stortinget.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er uten daglig bemanning slik situasjonen er.

For henvendelser som gjelder medlemskap/medlemsregisteret; ring medlemssekretær Cathrine Engelstad, tlf 904 13 376, e-post medlem@smabrukarlaget.no på dagtid.

Ellers, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Enighet jordbr avtale
(enighet-jordbr-avtale.pdf, 600kB)

/share/mime/48/pdf.png Oppnådd ved jordbruksforhandlingene
(oppnadd-ved-jf.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Inntektsnivå på 2015-nivå
(inntektsniva-pa-2015-niva.pdf, 779kB)

/share/mime/48/pdf.png Innspill koronapakkene
(innspill-koronapakkene.pdf, 930kB)

/share/mime/48/pdf.png Reko oppsving
(reko-oppsving.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Landbrukets klimaplan
(landbrukets-klimaplan.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2020 – Foran jordbruksforhandlingene
(studieheftet-2020.pdf, 817kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as