Klimasøksmålet er i gang

Norsk Bonde og Småbrukarlag støtter klimasøksmål Arktis, som Natur og ungdom, Greenpeace med flere kjører mot Staten i disse dager i Høyesterett. Søksmålet er imot Statens utdeling av oljelisenser i 23. konsesjonsrunde i Barentshavet.

Kjersti Hoff vil prate mer om dette i kveld da hun er med på Greenpeace sin livesending på facebook kl 18

Klimasøksmålet bygger på Grunnloven § 112 som slår fast at alle har rett til et miljø som sikrer helsen. Den sier også at alle har rett til en natur hvor produksjonsevnen og mangfoldet bevares. Bestemmelsen gir et vern for kommende generasjoner ved at naturressursene skal forvaltes på en allsidig og langsiktig måte.

Grunnloven og rettsvesenet har et overordna ansvar for framtidige generasjoner slik at Stortinget ikke kan ta kortsiktige økonomiske avgjørelser som forringer framtidig livsgrunnlag.

Klimaendringene er et faktum. Vi som arbeider med og er avhengig av en natur og et klima som er noenlunde forutsigbar merker det daglig. Det har blitt vanskeligere å produsere mat i Norge og verden for øvrig.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 9 - 13 nov

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Kjersti Hoff
(gjenvalgt.pdf, 407kB)

/share/mime/48/pdf.png Åse Charlotte Monsø
(lm-hilsen.pdf, 188kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as