Konsekvenser i forbindelse med Korona og smitteforebyggende arbeid

Norsk Bonde og Småbrukarlag forholder seg til myndighetenes anbefalinger i forbindelse med koronaviruset.

Dette får konsekvenser for møtevirksomheten vår

V har allerede avlyst alle fysiske møter i neste uke. Representantskapsmøtet, fylkesledermøtet og styremøtet vil bli gjennomført som nett- møter.

Flere fellesmøter og årsmøter i fylkeslagene er avlyst. Noen vurder å gjennomføre fylkesårsmøte som nett- møte.

De fleste ansatte på kontoret i Akersgata reiser kollektivt til arbeid. Det åpnes nå for hjemmekontor i den grad det er mulig. 

For mer informasjon, se sidene til folkehelseinstituttet.


Velg ditt fylkeslag

PÅMELDING TIL LANDSMØTET VIA TEAMS 31. OKTOBER. TRYKK HER!

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as