Styreleder Egil Olsvik i front sammen med medlemmene som møtte fysisk til første møte torsdag 26. august. Flere medlemmer deltok også digitalt. Fra venstre: Trond Morten Helgesen, Rema 1000, Odd Ture Wang, Norgesgruppen, Rune Johnsen, Norgesmøllene, Kari Kolstad, NMBU, Kristin Børresen, Graminor, Anders Nordstad, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, styreleder Egll Olsvik, An-Katrin Eikefjord, NHO Mat og drikke, Eli Reistad, Felleskjøpet Agri, Dorthe Gill Brudvik, Coop, Kristin Hollung, Nofima, Wendy Waalen, Nibio og Per Christian Rålm, Felleskjøpet Agri. Foto: Felleskjøpet Agri

Kraftfullt samarbeid om mer norsk mat

Til daglig er mange av dem konkurrenter. Nå samles bondeorganisasjonene, forskningsinstitusjoner, flere store næringsaktører og dagligvarehandelen i et partnerskap hvor norsk matkorn og planteproteiner står i sentrum.

 

Målet er å benytte forskningen og utviklingen til å øke bruken av norsk korn og proteinvekster i mat. «Partnerskapet for norsk matkorn og planteproteiner» møttes for første gang hos Nofima på Ås torsdag 26. august.

- Det er første gang et slikt forpliktende samarbeid er etablert og vi gleder oss til å bidra sammen med aktører langs hele verdikjeden for korn og kornprodukter, sier generalsekretær i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Anders Nordstad.

 

Vil øke norskandelen

Norge har en sjølforsyningsgrad på 34 prosent korrigert for import av fôrråvarer. Dette er en trussel mot norsk matsikkerhet, og en utfordring i møte med forbrukere som ønsker å spise norske råvarer. Partnerskapets visjon er å øke andelen norsk korn i matproduksjon fra dagens 50 prosent til cirka 90 prosent i 2030.

- Norsk matkorn er faktisk av meget høy kvalitet og vi er helt enige i ambisjonen om å løfte andelen norsk korn i matmelet fra 50 til 90%. Økt produksjon av norsk matkorn er trolig den mest effektive måten å øke sjølforsyningen i Norge på, sier Nordstad.

«I dag foregår norsk kornproduksjon i flere regioner, men hovedtyngden ligger på Østlandet, som står for om lag 80 % av volumet som produseres. Det er først og fremst mathvete som benyttes til matkorn», skriver Felleskjøpet Agri i en pressemelding. FKA mener partnerskapet er et grunnlag for å øke produksjonen og forbruket av norsk matkorn. Partnerskapet har allerede identifisert noen sentrale satsingsområder:

 • Øke norskandelen i matmel til 90%
 • Norsk havre i norske gryn
 • Ta havredrikken hjem
 • Gjøre tacolefsa norsk


Kraftfullt samarbeid

Blant aktørene som er med i partnerskapet er blant annet Felleskjøpet Agri, Rema 1000, Coop, NorgesGruppen, Orkla, Lantmännen Ceralia, Norgesmøllene. Også de fire store

forskningsinstitusjonene NMBU, Nofima, Nibio og Graminor deltar sammen med Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norges Bondelag, BKLF og NHO Mat og Drikke.

- Det er gledelig og inspirerende at man har klart å samle hele næringen for et felles løft for å øke både kvalitet, innovasjon og sjølforsyning med korn og planteproteiner i Norge, sier Nordstad. Nordstad har lenge vært en kritisk stemme i debatten om fordeling innenfor verdikjeden av mat, og har ved flere anledninger gått til angrep på dagligvareaktørene for deres manglende innsats for norsk mat.

Nå ser han fram til et tettere samarbeid om et felles mål: å øke andelen norsk mat både i produksjon og forbruk.

- I en verden preget av stadig større usikkerhet knyttet til matforsyningen, er dette definitivt et viktig skritt i riktig retning, utdyper Nordstad

 

For mer informasjon, kontakt:

Anders Nordstad,
Generalsekretær
Epost: anders@smabrukarlaget
Tlf: 482 04 755


Velg ditt fylkeslag

Velkommen til Landsmøte 2021!

NBS inviterer til Landsmøte 2021 ved Gardermoen utenfor Oslo 30.-31.oktober. Her kan du lese mer og melde deg på.

Velkommen til Landsmøte 2021! - les hele saken

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bs_medieplan_2021.pdf, 304kB)

/share/mime/48/pdf.png Aksjonerte for norsk mat og levende bygder s.3
(bosm6-0207-03.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Arrangerer kulturdugnad for norsk mat s.4
(bosm6-0207-04.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Norsk Bonde- og Småbrukarlag gir ikke opp inntektskravet s.5
(bosm6-0207-05.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Opprop for norsk mat og levende bygder s.7
(bosm6-0207-07.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Til kamp mot jordbrukspolitikken s.8-9 (8)
(bosm6-0207-08.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Til kamp mot jordbrukspolitikken s.8-9 (9)
(bosm6-0207-09.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png 128 ungdommer klare for Grønt Spatak s.14
(bosm6-0207-14.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Unik alliansebygging siden 1993 s.15
(bosm6-0207-15.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Norsk Bonde- og Småbrukarlag har fått støtte til nytt REKO-prosjekt s.19
(bosm6-0207-19.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Om makt s.23
(bosm6-0207-23.pdf, 522kB)

/share/mime/48/pdf.png Krossensilering av korn s.24
(bosm6-0207-24.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as