Krav – tilleggsforhandlinger pga. tørkekrisen

Jordbrukets forhandlingsutvalg har i dag overlevert sine krav til tilleggsforhandlingene.

Den eksisterende avlingsskadeordningen er et godt fungerende virkemiddel for å håndtere avlingsskade, men er ikke tilstrekkelig i den ekstreme tørkesituasjonen vi nå har opplevd. En lignende tørkeperiode er ikke registrert på mer enn 100 år.

- Det er derfor tvingende nødvendig at den eksisterende avlingsskadeordningen utvides og forsterkes for årets vekstsesong, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Ann Merete Furuberg.

For å unngå konkurser og varig svekking av norsk matproduksjon, ber Jordbrukets forhandlingsutvalg regjeringen om snarlig å etablere en krisepakke med tilhørende tilleggsbevilgning for kriserammede bønder. En krisepakke må rettes inn mot de produsentene som er hardest rammet av tørken.

Jordbrukets forhandlingsutvalg ber om at avlingsskadeordningen forsterkes med følgende tiltak:
• Frakttilskudd ved innkjøp av erstatningsfôr av gras og halm
• Økt sats for erstatning av avlingsskade på egenprodusert grovfôr
• Individuell vurdering av normalavlingsnivå ved avlingsskade på gras
• Erstatning for avlingsskade på innmarksbeite
• Utvidelse av øvre tak for utbetaling av avlingsskadeerstatning
• Oppsplitting av vekstgruppe «grønnsaker»
• Redusert egenandel for grønnsaker, frukt, bær og potet
• Økte erstatningssatser for korn
• Utsatt frist for gjennomføring av investeringsprosjekter

- På nåværende tidspunkt er det ikke mulig å overskue alle konsekvenser av tørkekrisen. Det kan derfor bli nødvendig med tiltak ut over de ovennevnte tiltakene, sier Furuberg.

 


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Forside
(bogsnr321s1.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Leder, kronikk
(bogsnr321s2.pdf, 114kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Salmonella i norsk dagligvarehandel
(bogsnr321s3.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Tre av fire bruk borte på 50 år
(bogsnr321s4.pdf, 297kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_- Endelig satt på plass
(bogsnr321s8.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as