Krav – tilleggsforhandlinger pga. tørkekrisen

Jordbrukets forhandlingsutvalg har i dag overlevert sine krav til tilleggsforhandlingene.

Den eksisterende avlingsskadeordningen er et godt fungerende virkemiddel for å håndtere avlingsskade, men er ikke tilstrekkelig i den ekstreme tørkesituasjonen vi nå har opplevd. En lignende tørkeperiode er ikke registrert på mer enn 100 år.

- Det er derfor tvingende nødvendig at den eksisterende avlingsskadeordningen utvides og forsterkes for årets vekstsesong, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Ann Merete Furuberg.

For å unngå konkurser og varig svekking av norsk matproduksjon, ber Jordbrukets forhandlingsutvalg regjeringen om snarlig å etablere en krisepakke med tilhørende tilleggsbevilgning for kriserammede bønder. En krisepakke må rettes inn mot de produsentene som er hardest rammet av tørken.

Jordbrukets forhandlingsutvalg ber om at avlingsskadeordningen forsterkes med følgende tiltak:
• Frakttilskudd ved innkjøp av erstatningsfôr av gras og halm
• Økt sats for erstatning av avlingsskade på egenprodusert grovfôr
• Individuell vurdering av normalavlingsnivå ved avlingsskade på gras
• Erstatning for avlingsskade på innmarksbeite
• Utvidelse av øvre tak for utbetaling av avlingsskadeerstatning
• Oppsplitting av vekstgruppe «grønnsaker»
• Redusert egenandel for grønnsaker, frukt, bær og potet
• Økte erstatningssatser for korn
• Utsatt frist for gjennomføring av investeringsprosjekter

- På nåværende tidspunkt er det ikke mulig å overskue alle konsekvenser av tørkekrisen. Det kan derfor bli nødvendig med tiltak ut over de ovennevnte tiltakene, sier Furuberg.

 


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er uten daglig bemanning slik situasjonen er.

For henvendelser som gjelder medlemskap/medlemsregisteret; ring medlemssekretær Cathrine Engelstad, tlf 904 13 376, e-post medlem@smabrukarlaget.no på dagtid.

Ellers, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Enighet jordbr avtale
(enighet-jordbr-avtale.pdf, 600kB)

/share/mime/48/pdf.png Oppnådd ved jordbruksforhandlingene
(oppnadd-ved-jf.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Inntektsnivå på 2015-nivå
(inntektsniva-pa-2015-niva.pdf, 779kB)

/share/mime/48/pdf.png Innspill koronapakkene
(innspill-koronapakkene.pdf, 930kB)

/share/mime/48/pdf.png Reko oppsving
(reko-oppsving.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Landbrukets klimaplan
(landbrukets-klimaplan.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2020 – Foran jordbruksforhandlingene
(studieheftet-2020.pdf, 817kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as