Krever 150 000 kr per årsverk

Fylkesledermøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag krever full kostnadskompensasjon og 150 000 kr per årsverk som en start på tetting av inntektsgapet for 2022 og 2023. 

Uttalelse v/fylkeslederne i Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Matproduksjonen i krise: jordbruket må kreve etter behov

Utgiftene har steget ukontrollert det siste året. Selv med 754 millioner kroner ekstra etter tilleggsforhandlinger og gjennomført el-kraft-støtte utgjør økte kostnader totalt 4-5 milliarder kroner. Fylkesledermøtet krever at dette blir dekket fullt ut før reelle forhandlinger om ny jordbruksavtale begynner.

Inntektene i jordbruket har gjennom mange år sakket akterut i forhold til andre grupper og utgjør nå et etterslep på 18-20 milliarder norske kroner. I tillegg er det store variasjoner mellom produksjonene, der særlig korn, sau og ammeku kommer dårlig ut. Fylkesledermøtet forutsetter at det blir prioritert å jevne ut inntektene også mellom produksjonene.

Stortinget har vedtatt: «Stortinget ber regjeringen legge frem en forpliktende og tidfestet plan i løpet av 2022 for å tette inntektsgapet mellom bønder og andre grupper i samfunnet. Inntektsgapet skal tettes uavhengig av bruksstørrelse, produksjon og landsdel.»

I tillegg har Hurdalsplattformen mål om å øke sjølforsyningsgraden til 50 %, korrigert for import av fôrmidler.

På bakgrunn av dette vil fylkesledermøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag stille følgende krav ved årets jordbruksforhandlinger:

 1. Full kostnadskompensasjon
 2. Tetting av inntektsgapet med 150 000 kr per årsverk

Som det er slått fast i Hurdalsplattformen er samfunnsoppdraget for jordbruket å sikre befolkningen nok, trygg mat produsert på norske ressurser. Inntektene i jordbruket er nå så lave at mange vurderer å slutte som matprodusenter. Behovet i jordbruket er høyt.

Vi krever etter behov!

 

Kontakt: Stig Arild Helgesen
Fylkesleder i Rogaland Bonde- og Småbrukarlag
sahelgesen@gmail.com 
Tlf: 481 56 697


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10
Sentralbordet er bemannet mellom 09.00 og 15.30. 

E-post: medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

 

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as