KREVER TILLEGGSFORHANDLINGER

Jeg er svært fornøyd med at et samlet jordbruk nå krever tilleggsforhandlinger for å komme opp med håndfaste kompenserende tiltak for tørkeramma bønder. Det var på tide sier Merete Furuberg leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Jordbruket er i en krisesituasjon knyttet til tørke og manglende avlinger. Situasjonen har ytterligere forverret seg etter kontaktmøte med myndighetene 23.07. Det er nå av avgjørende betydning at det innføres tiltak fra myndighetenes side som kan avhjelpe den katastrofale situasjonen enkeltprodusenter nå befinner seg i. I denne ekstraordinære situasjonen for jordbruket og landet krever jordbruket opptatt tilleggsforhandlinger i henhold til Hovedavtalen med sikte på å få etablert en krisepakke. En slik krisepakke må finansieres med en tilleggsbevilgning og må komme på plass i løpet av august, sier Furuberg.

Dagens avlingsskadeordning er ikke rigget for en krise av det omfanget vi opplever nå, i tillegg har ordningen svakheter som det må ryddes opp i. Vi har tidligere tatt opp at innmarksbeite ikke gir rett til avlingsskade. For korn er det i forskriften fastsatt satser for de enkelte kornsorter. For bygg er satsen 2, 40 og for hvete 2,85. I jordbruksavtalen er prisen på bygg satt til 2,84 og for hvete 3,36. Dette er et av flere forhold vi må vurdere, sier Furuberg.

Jordbruket har tidligere tatt opp følgende forhold knyttet til avlingsskadeordningen.

• Satsen for kompensasjon av avlingsskade på gras økes med 50%. Satsen er i dag 3,85 kr FE/m og er basert på normale fôrpriser. Kostnadene pr fôrenhet grovfôr er langt høyere enn normalt.
• Taket for utbetaling av avlingsskade økes
• Tilskudd til frakt av norskprodusert halm og grovfôr.
• Ved avlingsskade på gras åpnes det for individuell vurdering av skadeomfanget. For en del bruk vil avlingsnivået avvike vesentlig fra avlingsnormen i kommunen og dermed gi en egenandel langt ut over 30%.
• Det gis avlingsskade på innmarksbeite i avlingsskadeordningen. Dette kan enkelt gjøres ved at avlingsskade i kroner pr dekar beregnet for fulldyrka eng på foretaket multipliseres med den etablerte faktoren for innmarksbeite på 0,6

For mer info:
Merete Furuberg 90163092
Olaf Godli 97546142
John Petter Løvstad 45025212

/share/mime/48/pdf.png Krav om tilleggsforhandlinger
(krav-om-tilleggsforhandlinger.pdf, 163kB)


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Forside
(bogsnr321s1.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Leder, kronikk
(bogsnr321s2.pdf, 114kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Salmonella i norsk dagligvarehandel
(bogsnr321s3.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Tre av fire bruk borte på 50 år
(bogsnr321s4.pdf, 297kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_- Endelig satt på plass
(bogsnr321s8.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as