Krever tilleggsforhandlinger

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag sendt brev til Norges Bondelag for å få de med oss på å kreve tilleggsforhandlinger etter Hovedavtalens §2-4. Slik kostnads- og likviditetssituasjonen er i norsk jordbruk er det viktig at vi gjør alt som er mulig for å avhjelpe norske bønder. Hovedavtalens §2-4 er den nødventilen norsk jordbruk har i jordbruksavtalen og vi mener det er riktig å benytte oss av de mulighetene avtalen gir.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag vil parallelt jobbe sammen med Norges Bondelag for å finne gode løsninger for reduserte kostnader og økt likviditet hos norske bønder og ber derfor om møter med flere ministere så raskt som mulig.

- Vi mener det er viktig å kreve tilleggsforhandlinger i den situasjonen vi står i med galopperende kostnadsøkning på en lang rekke innsatsfaktorer, sier leder Kjersti Hoff.

Det er en spesiell situasjon hvor vi allerede har hatt en tilleggsforhandling om gjødsel og bygningsmaterialer innenfor denne perioden. Dessverre har kostnadene økt betydelig både på disse innsatsfaktorene og mange andre siden da. Protokollen vi skrev under i oktober sa tydelig at dette var en foreløpig kompensasjon for gjødsel og bygningsmaterialer der det ble protokollført at elektrisk kraft også skal vurderes. I sluttprotokollen står det: «Partene skal se spesifikt på hvor store kostnadsøkningene på kraft ble fra 2020 til 2021 og ta stilling til hvordan dette skal håndteres, normalt som en del av jordbruksoppgjøret i 2022».

Norsk Bonde- og Småbrukarlag mener det er viktig at også andre innsatsfaktorer nå blir vurdert som følge av de eskalerende kostnadsøkningene vi har opplevd det siste året.

- Kostnadene presser både lønnsomheten og likviditeten i jordbruket til randen. Ordinære forhandlinger gir først utbetaling i februar 2023 og vi frykter at dette for mange blir altfor sent. Det er helt nødvendig med kostnadskompensasjon så snart som mulig og med utbetaling i 2022. Norsk Bonde- og Småbrukarlag mener derfor tilleggsforhandlinger er en risikodemper vi har gjennom Hovedavtalen som vi bør benytte oss av, sier Hoff.

- Vi vil samtidig lete etter andre muligheter for kostnadskompensasjon, og faglagene ber derfor sammen om møter med landbruksministeren, finansministeren og olje- og energiministeren for å beskrive nødvendigheten av tiltak som virker raskt, fortsetter Hoff.

Det er ikke bare i Norge det er kostnadsvekst og prisene på en rekke innsatsfaktorer øker verden over. Situasjonen er spesiell, og det er en reell risiko for redusert matsikkerhet og -beredskap både her hjemme og globalt. Norsk jordbruk er i en svært krevende situasjon hvor økte priser i begrenset grad kan tas ut i markedet, samtidig som prisøkning hos leverandører og andre tjenester vi er avhengig av øker. Kostnadsveksten er derfor ikke bare på råvarer og materialer, men oppleves over hele linja. Derfor er det særlig viktig at de innsatsfaktorene som påvirker bunnlinja og likviditeten kompenseres for nå.

- Den norske matvareberedskapen er sårbar. Grunnstammen i våre distrikter, små og mellomstore gardsbruk, har opplevd avskalling over lang tid. De store gardsbrukene treffes også av en kostnadsvekst de ikke klarer. Det siste tiåret har to gardsbruk blitt lagt ned hver dag. Med den kostnadsveksten vi opplever nå frykter jeg konkurser og at nedleggelser vil øke betraktelig, , sier Hoff.

- Norsk Bonde- og Småbrukarlag er bekymra for norsk jordbruk. Nå må regjeringa og Stortinget vise bønder at de vil sikre norsk matproduksjon, og gi tydelig handling og kompensasjon så raskt som mulig. Det haster, avslutter Hoff.

/share/mime/48/pdf.png Brev til Norges Bondelag om tilleggsforhandlinger
(brev-nb-tilleggforhandlinger-090121.pdf, 97kB)

/share/mime/48/pdf.png Brev til Landbruks- og matministeren fra NB + NBS
(brev-til-landbruks-og-matministeren_fra-nb-nbs_090122.pdf, 150kB)

/share/mime/48/pdf.png Brev om strømkompensasjon til Olje og energidepartementet fra NB + NBS
(brev-om-stromkompensasjon-til-olje-og-energidepartementet_fra-nb-nbs_090122.pdf, 159kB)

/share/mime/48/pdf.png Brev om strømkompensasjon til Finansdepartementet fra NB + NBS
(brev-om-stromkompensasjon-til-finansdepartementet_fra-nb-nbs_090122.pdf, 159kB)


Velg ditt fylkeslag

Jordbruksforhandlingene 2022

Les mer om jordbruksoppgjøret og last ned studieheftet til årets forhandlinger.

Jordbruksforhandlingene 2022 - les hele saken

/share/mime/48/pdf.png Studiehefte 2022
(studiehefte-jf2022.v2.pdf, 3MB)

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

 

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bs_medieplan_2021.pdf, 304kB)

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as