Foto: Leonid Rødsten

Krise for reindrifta i Troms og Finnmark

Reindriftsnæringen i Troms og Finnmark sliter med de vanskeligste vinterbeiteforholdene på over 40 år. Mye snø og skiftende værforhold mellom plussgrader og minusgrader har resultert i skare-islag som reinen ikke klarer å komme gjennom for å nå ned til vegetasjonen.

I verste fall kan disse forholdene føre til massedød av drektige rein foran en ny kalvingssesong. Tap av livdyr og tap av kalver vil bety et stort økonomisk tap for reindriftsnæringen.

Reineierne har drevet med tilleggsfôring så langt det er mulig. Lange avstander og mye snø har vanskeliggjort dette arbeidet i betydelig grad.

Vi får nå meldinger om at lagrene av fôr begynner å gå tomme og at det er svært vanskelig å skaffe til ytterligere fôr, både av reint praktiske årsaker og, ikke minst, av økonomiske årsaker.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag er opptatt av å ta vare på en beitenæring som reindriftsnæringen representerer. Vi vil oppfordre regjeringen til å støtte reindriftsnæringen med midler til innkjøp og utkjøring av tilleggsfôr slik at reinen kan komme gjennom resten av vinterbeitesesongen i så god kondisjon som mulig slik at årets tilvekst av kalver ikke går til grunne.

Dette er en sak som det haster å få en løsning på.

Kjersti Hoff, leder

Olaf Godli, generalsekretær


Velg ditt fylkeslag

PÅMELDING TIL LANDSMØTET VIA TEAMS 31. OKTOBER. TRYKK HER!

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as