Landbruksministeren fulgte jordbrukets råd

Jordbruket har møtt staten for å drøfte mjølkekvoter for ku og geit for 2017.

Basert på innspillene fra TINE SA og diskusjonen i etterkant ble partene enige om å sette forholdstallet for disponible kumjølkkvoter for 2017 til 0,98 og forholdstallet for disponible geitmjølkkvoter for 2017 til 0,96.

Det er positivt at landbruksminister Dale valgte å følge rådet fra et samlet jordbruk. Med dette standpunktet viser landbruksministeren at han har valgt å prioritere mjølkebondens økonomi framfor å la markedet regulere produksjon og pris til bonde. Dette skal landbruksministeren ha kreditt for, sier fungerende leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Arne Lofthus.

Tine SA redegjorde for markedssituasjonen i inneværende år og prognosene for innveid mjølkemengde og behov i 2017. Tine anslo at det i 2017 kunne forventes et mottak av kumjølk på ca. 1 522 mill. liter, dersom dagens forholdstall for disponibel kvote på 1,00 ble videreført. Tine anslo videre et mjølkebehov, basert på forventet salg og behov for lagernedbygging, på 1 495 mill. liter mjølk.

Faglagene argumenterte for at det vil forverre situasjonen fremover dersom det ikke gjøres reduksjon i forholdstallet nå. Det ble videre vist at kostnaden for jordbruket ved å regulere bort produsert mjølk er større enn ikke å produsere tilsvarende mjølkemengde og at fleksibiliteten i kvoteordningen har bidratt til økt kvoteoppfylling.

Tine redegjorde videre for markedssituasjonen for geitmjølk i inneværende år og prognosene for innveid mjølkemengde og behov i 2017. Tine anslo at de i 2017 forventer et mottak av geitmjølk på ca. 20,5 mill. liter, med et forholdstall for disponibel kvote på 0,97.

For mer info:

Olaf Godli                               97546142

John Petter Løvstad                  45025212

 


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå stort sett daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as