Landsmøte 30.-31. oktober

Neste uke inviterer Norsk Bonde- og Småbrukarlag til årets landsmøte på Gardermoen utenfor Oslo. Påmeldingsfristen har nå gått ut. Vi gleder oss!

Landsmøtet er NBS sitt øverste organ. Her debatteres og vedtas ny politikk for det kommende året og det velges nye representanter til styret, kvinneutvalget og ungdomsutvalget. Landsmøtet er også en viktig faglig og sosial møteplass for medlemmer og andre. Fredag vil det også arrangeres en rekke seminarer og vi vil vise forestillingen Bondetinget.

I år vil vi rette fokuset mot norsk landbruk i 2030. Hvor mange bruk er i drift? Hvor stort er det totale jordbruksarealet og kornarealet? Har vi greid å øke bruken av utmarka? Hva må til for at vi skal ha en bærekraftig matproduksjon og et norsk jordbruk som tar i bruk alle våre ressurser over hele landet? 

Landsmøtet kan følges digitalt. Link kommer.

Vel møtt!

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-2021
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Program fredagsseminarer
(seminar-program-og-bondetinget-flyer.pdf, 5MB)


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bs_medieplan_2021.pdf, 304kB)

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as