Landsmøte høsten 2020

Styret har vedtatt at landsmøtet i høst skal gjennomføres som et fysisk møte.

Landsmøtet i 2020 ble allerede i desember 2019 vedtatt lagt til lørdag 31. oktober og søndag 1. november i år.

Etter den tid har mye forandret seg. Koronapandemien satte fra 12. mars en effektiv stopper for alle typer arrangementer med over et visst antall mennesker. Siden har dette blitt åpnet noe opp igjen, men det er fortsatt ikke fritt fram for å gjennomføre sammenkomster av en slik størrelse som vårt landsmøte utgjør.

Gjeldende regler for ansamlinger av mennesker sier at det er lov med inntil 200 personer, forutsatt at avstandsregelen på 1 m mellom hver person overholdes. NBS har avtale med Clarion hotell på Gardermoen og dette hotellet har kapasitet til å gjennomføre et landsmøte med de begrensningene som gjelder i dag.

Styret har fulgt utviklingen i smittesituasjonen nøye og har bestemt at landsmøtet skal gjennomføres som et fysisk møte innenfor de begrensninger som er omtalt over. Det betyr i praksis at årets landsmøte vil bli gjennomført i en begrenset form, både mht. antall deltakere og aktiviteter. Dersom det skjer endringer i smittesituasjonen som gjør at det igjen blir forbudt å samle 200 personer på et sted, vil landsmøtet bli gjennomført som et elektronisk møte.

Opplegget for denne møtehelga vil følge samme mal som i de siste årene:
Torsdag 29. oktober  Styremøte begynner
Fredag 30. oktober    Styremøte fortsetter
                                  Forsikringssamling kl. 9-13
                                  Representantskapsmøte kl. 14-18
                                  Seminar i regi av ungdomsutvalget
                                  Seminar om bærekraft kl. 19-22
                                  Seminar om rovvilt kl. 19-22
Lørdag 31. oktober    Landsmøte begynner kl. 9.00
Søndag 1. november  Landsmøtet fortsetter og avsluttes kl. 13.00

Programmet for landsmøtet vil vi komme tilbake til. Påmeldingsskjema vil legges ut i august.

Årets landsmøte vil ikke inneholde Smaken av hele Norge fordi dette arrangementet vanskelig kan gjennomføres uten å komme i konflikt med avstandskravet i smittevernreglene. Antalls-begrensningen gjør at vi også må begrense muligheten til å invitere med observatører/ledsagere samt andre gjester.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Forside
(bogsnr421_forside.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Leder
(bogsnr421_leder.pdf, 109kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_AP nærmere NBS
(bogsnr421_ap-narmere-nbs-frp-svarer.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Bonden, småbrukeren og landarbeidere sin kamp
(bogsnr421_bonden-smabrukeren-og-landarbeidere-sin-kamp.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Faglaga vil styrke norsk jordbruk
(bogsnr421_faglaga-vil-styrke-norsk-jordbrukpdf.pdf, 318kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Knapt halvparten fra staten
(bogsnr421_knapt-halvparten-fra-staten.pdf, 546kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Grisen vinner
(bogsnr421_griden-vinner.pdf, 2MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as