Andre Skjelstad (Venstre) Foto: Leonid Rødsten

God landsmøtedebatt på lørdag

Etter leders tale til landsmøtet lørdag, var det klart for landsmøtedebatt. Hanne Maren Blåfjelldal (Frp), Knut Storberget (AP), Andre Skjelstad (V) og Marit Arnstad (SP) innledet, før delegatene fikk ordet. Politikerne fra opposisjonen var tydelige på at regjeringen ikke leverer i landbrukspolitikken.

Stortingspolitikerne innledet alle om hvilke visjoner de har for en ny stortingsmelding om landbruk.

Både Knut Storberget og Marit Arnstad uttrykte bekymring for alle forslagene fra regjeringen bl.a. om å oppheve konsesjonsloven og la vekt på at primærnæringene vi bli enda viktigere for norsk økonomi når oljeøkonomien er på hell.

- Vi trenger en politikk som ikke setter bruksstørrelser og ulike landsdeler opp mot hverandre. Vi må ta vare på alle bøndene for å nå målene om økt produksjon, god dyrehelse og å bruke all dyrkamark til matproduksjon, sa Arnstad.

Andre Skjelstad fra Venstre var også kritisk til forslagene fra regjeringen, og ba om at den regjeringen rådfører seg med Venstre og Krf før ei ny melding:

- I stedet for å drive høyttenking i media om landbrukspolitikken, må regjeringen komme til oss for å klargjøre landbrukspolitikken. Regjeringen har ikke flertall, sa Skjelstad.

Innledningene fra politikerne var utgangspunktet for debatten etterpå. Utsendingene som tok ordet la ikke skjul på frustrasjonen er stor når det gjelder den landbrukspolitiske situasjonen om dagen. Særlig ble jordbruksoppgjøret 2014 og hevingen av beløpsgrensen for mva-registrering trukket fram av mange som et angrep på mindre gårdsbruk.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er uten daglig bemanning slik situasjonen er.

For henvendelser som gjelder medlemskap/medlemsregisteret; ring medlemssekretær Cathrine Engelstad, tlf 904 13 376, e-post medlem@smabrukarlaget.no på dagtid.

Ellers, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Enighet jordbr avtale
(enighet-jordbr-avtale.pdf, 600kB)

/share/mime/48/pdf.png Oppnådd ved jordbruksforhandlingene
(oppnadd-ved-jf.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Inntektsnivå på 2015-nivå
(inntektsniva-pa-2015-niva.pdf, 779kB)

/share/mime/48/pdf.png Innspill koronapakkene
(innspill-koronapakkene.pdf, 930kB)

/share/mime/48/pdf.png Reko oppsving
(reko-oppsving.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Landbrukets klimaplan
(landbrukets-klimaplan.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2020 – Foran jordbruksforhandlingene
(studieheftet-2020.pdf, 817kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as