Klimaseminar under landsmøtet i NBS. Foto: Leonid Rødsten

Klimaseminar på NBS landsmøte 2014

Fredag ettermiddag ble det holdt klimaseminar i forbindelse med landsmøtet til NBS for 2014. Det ble god stemning en god spørsmålsrunde når 70 tillitsvalgte var samlet kvelden før landsmøtet for å få med seg et tredelt seminar. Klimaprosjektet «fra kunnskap til handling» har holdt møter på lokalt, fylkes og nasjonalt plan i snart tre år, og er nå i en avsluttende fase.

Prosjektet hadde fått tre foredragsholdere som jobber med klima og landbruk på forskjellig vis til å dele sin kunnskap. Etter foredragene var det spørsmålsrunde.

Atle Hauge jobber til daglig som seniorforsker ved Bioforsk jord og miljø, og holdt foredrag om grøfting og klimaendringer. Han satte fokus på hvordan vi nå må ta høyde for at flommer og tunge regnskyll kommer oftere og dimensjonering i forbindelse med mer regn. Han var også veldig klar på at klimaendringer allerede merkes på landbruket, og at spørsmålet handler om i hvilken grad de vil øke.

Helge Bonesmo, tidligere forsker for NILF, holdt foredrag om storfe og klimagasser. Han har vært med på et nettopp avsluttet prosjekt som så på nettopp dette, og på hvilke faktorer som kan endre på klimagassutslippet fra storfeproduksjon. På tross av konklusjoner om at storfeproduksjon slipper ut mer klimagasser enn hvitt kjøtt, mener han at produksjonen har legitimitet i Norge, og ser gjerne at senere forskning også tar med klimaregnskapet fra fôret til hvitt kjøtt.

Joshua Cabell er utdannet ved NMBU, men jobber i dag på Tingvoll for Bioforsk Økologisk. Der jobber han med bioenergi, og holdt foredrag om hvilke muligheter som ligger i bioenergi for bønder. Gjennom foredraget fikk han vist til mange spennende prosjekter rundt om i Norge og i utlandet, og viste hvordan disse prosjektene er relevante for fremtidsretta bønder.

Gjennom spørsmålsrunden ble det vist at det er mange bønder som har interesse for klima og hvordan det kommer til å påvirke landbruket og egen drift i fremtiden.

Les mer om klimaprosjektet her


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er uten daglig bemanning slik situasjonen er.

For henvendelser som gjelder medlemskap/medlemsregisteret; ring medlemssekretær Cathrine Engelstad, tlf 904 13 376, e-post medlem@smabrukarlaget.no på dagtid.

Ellers, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Enighet jordbr avtale
(enighet-jordbr-avtale.pdf, 600kB)

/share/mime/48/pdf.png Oppnådd ved jordbruksforhandlingene
(oppnadd-ved-jf.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Inntektsnivå på 2015-nivå
(inntektsniva-pa-2015-niva.pdf, 779kB)

/share/mime/48/pdf.png Innspill koronapakkene
(innspill-koronapakkene.pdf, 930kB)

/share/mime/48/pdf.png Reko oppsving
(reko-oppsving.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Landbrukets klimaplan
(landbrukets-klimaplan.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2020 – Foran jordbruksforhandlingene
(studieheftet-2020.pdf, 817kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as