Ellen Marie Tangen og Hans Bondal. Vinnere av Norsk mat- og kulturpris 2013

Landsmøte 2014

Her finner du programmet for landsmøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, som avholdes i helga på Rica Hell Hotell. Foruten politiske innledninger om visjoner for ei ny stortingsmelding fra Hanne Maren Blåfjelldal (statssekretær i Landbruks- og matdepartementet, Frp), Knut Storberget (Ap), Marit Arnstad (Sp) og Andre Skjelstad (V), vil det i løpet av helga bli avholdt flere seminarer med ulike tema, samt utdeling av Norsk mat- og kulturpris 2014! 

Fredag før landsmøtet blir det gjennomført styremøte og representantskapsmøte. På kvelden vil det fra 17.30 bli avholdt seminar om praktiske klimatiltak i landbruket, etterfulgt av rovviltseminar i regi av utmarksutvalget og samling for unge landsmøtedeltakere i regi av ungdomsutvalget. Under landsmøtet vil det også bli utdeling av Norsk mat- og kulturpris 2014 og temaseminar om fosfor som en kritisk faktor for framtidas jordbruk.

Program for landsmøtet:

Lørdag 1. november
09.00 Åpning av landsmøtet
Kulturelt innslag
Konstituering
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Valg av: møtesekretærer, fullmaktskomité, redaksjonskomité, reisefordelingskomité og to personer til å skrive under protokollen. Godkjenning av forretningsorden
09.30 Leders tale til landsmøtet
Ann Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag
10.15 Visjoner for arbeidet med ny melding til Stortinget om jord- og skogbrukspolitikken
Innlegg v/ Hanne Maren Blåfjelldal, statssekretær i Landbruks- og matdepartementet
Innlegg v/ Knut Storberget (AP), Andre Skjelstad (V) og Marit Arnstad (SP)
11.30 Lunsj
13.00 Landsmøtedebatt
14.30 Pause
15.00 Landsmøtedebatt fortsetter
16.00 Pause
16.15 Utdeling av Norsk mat- og kulturpris 2014
16.45 Behandling av lovendringsforslag/gjennomgang av innkomne forslag
18.00 Fosfor – en kritisk faktor i framtidas jordbruk – innledning ved Erik Hagen, leder av støttekomiteen for Vest- Sahara
18.30 Møteslutt
19.30 Landsmøtemiddag

Søndag 2. november
08.30 Årsmelding 2013 - 2014
Ved Olaf Godli, generalsekretær i Norsk Bonde- og Småbrukarlag
08.45 Arbeidet med Inn på Tunet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag
09.15 Valg
10.00 Kaffepause med utsjekking fra hotellet
10.30 Behandling av innkomne forslag og uttaler fra landsmøtet
12.00 Kort presentasjon av pågående prosjekter i Norsk Bonde- og Småbrukarlag
12.30 Landsmøtet slutt
12.30 Lunsj - hjemreise


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10
Sentralbordet er bemannet mellom 09.00 og 15.30. 

E-post: medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

 

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as