Ellen Marie Tangen og Hans Bondal. Vinnere av Norsk mat- og kulturpris 2013

Landsmøte 2014

Her finner du programmet for landsmøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, som avholdes i helga på Rica Hell Hotell. Foruten politiske innledninger om visjoner for ei ny stortingsmelding fra Hanne Maren Blåfjelldal (statssekretær i Landbruks- og matdepartementet, Frp), Knut Storberget (Ap), Marit Arnstad (Sp) og Andre Skjelstad (V), vil det i løpet av helga bli avholdt flere seminarer med ulike tema, samt utdeling av Norsk mat- og kulturpris 2014! 

Fredag før landsmøtet blir det gjennomført styremøte og representantskapsmøte. På kvelden vil det fra 17.30 bli avholdt seminar om praktiske klimatiltak i landbruket, etterfulgt av rovviltseminar i regi av utmarksutvalget og samling for unge landsmøtedeltakere i regi av ungdomsutvalget. Under landsmøtet vil det også bli utdeling av Norsk mat- og kulturpris 2014 og temaseminar om fosfor som en kritisk faktor for framtidas jordbruk.

Program for landsmøtet:

Lørdag 1. november
09.00 Åpning av landsmøtet
Kulturelt innslag
Konstituering
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Valg av: møtesekretærer, fullmaktskomité, redaksjonskomité, reisefordelingskomité og to personer til å skrive under protokollen. Godkjenning av forretningsorden
09.30 Leders tale til landsmøtet
Ann Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag
10.15 Visjoner for arbeidet med ny melding til Stortinget om jord- og skogbrukspolitikken
Innlegg v/ Hanne Maren Blåfjelldal, statssekretær i Landbruks- og matdepartementet
Innlegg v/ Knut Storberget (AP), Andre Skjelstad (V) og Marit Arnstad (SP)
11.30 Lunsj
13.00 Landsmøtedebatt
14.30 Pause
15.00 Landsmøtedebatt fortsetter
16.00 Pause
16.15 Utdeling av Norsk mat- og kulturpris 2014
16.45 Behandling av lovendringsforslag/gjennomgang av innkomne forslag
18.00 Fosfor – en kritisk faktor i framtidas jordbruk – innledning ved Erik Hagen, leder av støttekomiteen for Vest- Sahara
18.30 Møteslutt
19.30 Landsmøtemiddag

Søndag 2. november
08.30 Årsmelding 2013 - 2014
Ved Olaf Godli, generalsekretær i Norsk Bonde- og Småbrukarlag
08.45 Arbeidet med Inn på Tunet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag
09.15 Valg
10.00 Kaffepause med utsjekking fra hotellet
10.30 Behandling av innkomne forslag og uttaler fra landsmøtet
12.00 Kort presentasjon av pågående prosjekter i Norsk Bonde- og Småbrukarlag
12.30 Landsmøtet slutt
12.30 Lunsj - hjemreise


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er uten daglig bemanning slik situasjonen er.

For henvendelser som gjelder medlemskap/medlemsregisteret; ring medlemssekretær Cathrine Engelstad, tlf 904 13 376, e-post medlem@smabrukarlaget.no på dagtid.

Ellers, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Enighet jordbr avtale
(enighet-jordbr-avtale.pdf, 600kB)

/share/mime/48/pdf.png Oppnådd ved jordbruksforhandlingene
(oppnadd-ved-jf.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Inntektsnivå på 2015-nivå
(inntektsniva-pa-2015-niva.pdf, 779kB)

/share/mime/48/pdf.png Innspill koronapakkene
(innspill-koronapakkene.pdf, 930kB)

/share/mime/48/pdf.png Reko oppsving
(reko-oppsving.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Landbrukets klimaplan
(landbrukets-klimaplan.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2020 – Foran jordbruksforhandlingene
(studieheftet-2020.pdf, 817kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as